KV Netolice


27.04.2019
Klubová
Hoenderken Hildeward (NL)

Výsledky foxteriér drsnosrstý

Psi

třída dorostu

Gabriel z Elgardu  (ČLP/FXD/38674)
27.10.2018
Rocket Blackdale
Elfie z Elgardu
Duspivová Iva
Duspivová Iva
velmi nadějný 1
6 months old male, happy puppy, nice type, needs a little bit more square formate, nice lenghts of head, super neck and top line, good front, nice lenght of neck, good tailset, good movement for age, excellent temperament and movement.
6 měsíční pes, radostné štěně, pěkný typ, potřebovalo by být trochu více čtvercové, pěkná délka hlavy, super krk a horní linie, dobrá fronta, pěkná délka krku, dobré končetiny, na svùj věk dobrý pohyb, výborný temperament a pohybtřída mladých

Daryl Körnic  (ČLP/FXD/38465)
25.02.2018
Mold -Hunter-Lek
Cita Körnic
Jakubec Zdeněk
Kalina Vratislav
velmi dobrý 3
14 months old male, very good type, good size, needs a better head, head planes not parallel, ears placement could be a little bit better, dark eyes, scissor bite, medium long neck, a little bit sloapy top line, medium lengts of neck, good bone, compact feets, moves well but a little bit narrow behind, needs more temperament
14 měsícù starý pes, velmi dobrý typ, dobrá velikost, potřeboval by lepší hlavu - není paralelní, uši by mohly být lépe posazené, tmavé oči, nùžkový skus, středně dlouhý krk, trochu šikmá horní linie, středně dlouhý v krku, dobré kosti, kompaktní končetiny, pohybuje se dobře, ale trochu úžeji, měl by mít více temperamentuOzzy Star Franke  (ČLP/FXD/38573)
17.06.2018
Wings of Steel Willowyre
Tanny Abdank (FCI)
Polehňa František
Polehňa František
velmi dobrý 2
10 months old male, nice size, could be a little bit more masculine and have a more temperament, nice long head, good ears placement, nice construction, dark eyes, scissor bite, medium long neck, straight top line, good tailset, like see a little bit more lenght of neck, nice coat struction and trimming, could be see more temperament in movement, nice presentation.
10 měsíční pes, pěkná velikost, ale mohl by být o něco více samčí a mít více temperamentu, pěkná dlouhá hlava, dobře posazené uši, pěkně sestavený, tmavé oči, nùžkový skus, středně dlouhý krk, rovná horní linie, dobrý ocas, rád bych viděl trochu více krku, pěkná srst a úprava, chtěl bych vidět více temperamentu v pohybu, pěkné předvedení.


Dzhassta Tom Teylor  (ČLP/FXD/38645)
06.02.2018
Irji Iris Dzhassta
Halissia Dzhassta
Aberkova T.N.
Nováková Iveta + Rozvoralová Simona
výborný 1, CAJC, BOJ, BOB
14 months old male, excellent type and size, excellent head and expresion, really nice top line, super masculine head with good length and strenght, excellent ears set and carriage, excellent dark eyes, scissor bite, excellent arched neck, typicall top line, excellent hight tailset, super body with good depth of chest, moves well but little bit lose in front and narrow behind, hocks could be more straight, excellent condition, hair structure and presentation.
14 měsícù starý pes, výborného typu a velikosti, výborná hlava a výraz, opravdu pěkná horní linie, super samčí hlava s dobrou délkou a pevností, výborně nasazené a nesené uši, výborné tmavé oči, nùžkový skus, výborný klenutý krk, typická horní linie, výborně, vysoko nasazený ocas, super tělo s dobrou hloubkou hrudníku, dobře se pohybuje, ale trochu ztrací vpředu a užší vzadu, hlezna by mohla být rovnější, výborná kondice, struktura srsti a předvedení.mezitřída

Frenk z Elgardu  (ČLP/FXD/38430)
09.01.2018
Gorman Star Franke
Dexy z Elgardu
Duspivová Iva
Šafka Jan
výborný 1, CAC, CC
15 months old male, excellent size, nice square built, nice lenght of head, excellent ears carriage, full muzzle, scissor bite, good length of neck, straight top line, tailset could be a little bit better, good front, moves a little bit narrow behind, needs a little bit more temperament, good ring presentation.
15 měsíční pes, výborné velikosti, pěkný čtvercový rámec, správná délka hlavy, výborné uši, plná čenichová partie, nùžkový skus, dobrá délka krku, rovná záda, nasazení ocasu by mohl být o něco lepší, dobrá přední fronta, při pohybu trochu úzký, potřeboval by o něco více temperamentu, dobré předvedení.Lasse Star Franke  (ČLP/FXD/38283)
18.05.2017
Sporting Chance Travella
Cherry Blackdale
Polehňa František
Borkovcová Radomíra
velmi dobrý 2
23 month old male, large size, little bit long in body, long head with scissor bite, full muzzle, ear placement could be better, nice dark eyes, excellent neck, straight top line, good tailset, little bit long in loin, needs a better front construction, lacks depth in chest, good lenght of neck, compact feets, moves well, little bit lose in front, good coat condition and structure, would like to see more temperaments.
23 měsícù starý pes, velká velikost, trochu dlouhý v těle, dlouhá hlava, nùžkový skus, plná čenichová partie, uši by mohly být lépe posazeny, pěkné tmavé oči, výborný krk, rovná horní linie, dobrý ocas, trochu delší v bedrech, potřebuje lepší přední frontu, chybí hloubka hrudníku, dobrá délka krku, kompaktní končetiny, dobře se pohybuje, slabší přední fronta, dobrý stav a struktura srsti, rád bych viděl více temperamentu.třída otevřená

Dasty Olgyra  (ČLP/FXD/38214)
20.04.2017
Nothing Like You Agria
Torri Abdank (FCI)
Valerián Radek
Procházková Šárka
velmi dobrý1
2 years old male, very good type, nice size, nice substance in body but needs a better temeperament, nice masculine head with good ears, dark eyes, scissor bite, medium long neck, straight top line, would like to see more dog behind tail, front construction could be better, movement little bit under a dog lose in front and needs more ring training.
2 roky starý pes, velmi dobrý typ, pěkná velikost, pěkná substance, ale potřebuje lepší temperament, hezká maskulinní hlava s dobrýma ušima, tmavé oči, nùžkový skus, středně dlouhý krk, rovná horní linie, rád bych viděl více psa za ocasem, přední fronta by mohla být lepší, vázaný pohyb, slabá přední fronta, potřebuje více tréninku v kruhu.Kin Star Franke  (ČLP/FXD/38207)
17.04.2017
Nik Nikolas Koroh Qvality
Bouquet Blackdale
Polehňa František
Švanda Pavel
velmi dobrý 2
2 years old male, very good typewould like to ee better top line and better temperament, nice head with excellent ears, good headplanes, scissor bite, nice neck, a dip in top line, high tailset, front construction could be a little more better, movement little bit lose in front, needs more angulation behind, good coat structure and coloration, could like to see more masculine temperament.
2 roky starý pes, velmi dobrý typ, rád bych viděl lepší horní linii a lepší temperament, pěkná hlava s výbornýma ušima, dobrá paralelní hlava, nùžkový skus, pěkný krk, ponořený do horní linie, vysoko nasazený ocas, přední fronta by mohla být o něco lepší, pohyb trochu slabší vpředu, potřebuje více zaúhlení, dobrá struktura a zbarvení srsti, rád bych viděl více samčího temperamentu.třída pracovní

Alex od Čertova kopce  (ČLP/FXD/37893)
06.04.2016
Chuck Star Franke
Britta z Lipavy
Souček Milan
Plzeňská Zuzana
výborný 1, CAC, CC
3 years old strong male, excellent type and size, excellent head with nice small ears, earplacement could be litle more better, dark eyes, scissor bite, shows a little bit cheek, medium long neck, good top line, high tailset, strong body, good lenghts of neck, excellent bone, excellent coat condition, needs a little bit more training in the ring.
3 roky starý silný pes, výborný typ a velikost, výborná hlava s pěknýma ušima, nasazení mohlo být trochu lepší, tmavé oči, nùžkový skus, v lících širší hlava, středně dlouhý krk, dobrá horní linie, vysoko nasazený ocas, silné tělo, dobrá délka krku, výborná kostra, výborný stav srsti, potřebuje trochu více tréninku v kruhu.třída vítězů

Level Star Franke  (ČLP/FXD/38284)
18.05.2017
Sporting Chance Travella
Cherry Blackdale
Polehňa František
Polehňa František
výborný 1, CAC, CC, Klubový vítěz
Almost 2 years male, medium size, could be a little more masculine, nice lenghts of head, nice small ears, good ear set, scissor bite, dark eyes, good top line, high and nice tailset, good lenghts of neck, compact feets, could have a little bit more dirive in movement, excellent coat condition and ring presentation.
Téměř 2 roky starý pes, střední velikosti, měl by být o něco více samčí, pěkná délka hlavy, pěkné malé uši, nùžkový skus, tmavé oči, dobrá horní linie, vysoká a pěkná horní linie, dobrá délka krku, kompaktní nohy, mohl mít o něco více razance v pohybu, vynikající stav srsti a prezentace v kruhuFeny

třída dorostu

Grace z Elgardu  (ČLP/FXD/38678)
27.10.2018
Rocket Blackdale
Elfie z Elgardu
Duspivová Iva
Duspivová Iva
velmi nadějná 1
6 months old puppy, very nice temeperaments,excellent type and size, nice feminine head, good lenghts of head, small ears, dark eyes, scissor bite, long neck, typicall top line and tailset, construction of front could be a little bit more better, moves loses in front, very close behind, excellent coats and temperaments.
6 měsícù staré štěně, velmi pěkný temeperament, výborný typ a velikost, pěkná samičí hlava dobré délky, malé uši, tmavé oči, nùžkový skus, dlouhý krk, typická horní linie a nasazení ocasu, přední fronta by mohla být o něco lepší, pohyby vpředu slabší, vázaný, vynikající srst a temperament.třída mladých

Foxy z Elgardu  (ČLP/FXD/38433)
09.01.2018
Gorman Star Franke
Dexy z Elgardu
Duspivová Iva
Machová Ludmila
výborný 3
15 months old female, excellent type and size, would like to see a little bit more temperaments, nice head with good ears, small dark eyes, scissor bite, medium long neck, typicall top line, high tailset, good substance in body, excellent bone and feets, moves a little bit lose in front and close behind, excellent coat and condition.
15 měsícù stará fena, výborný typ a velikost, chtěl bych vidět trochu více temperamentu, hezká hlava s dobrýma ušima, malé tmavé oči, nùžkový skus, středně dlouhý krk, typická horní linie, vysoko nasazený ocas, dobrá substance v těle, výborná kostra a končetiny, pohybuje se vpředu trochu vázaně, vynikající srst a kondice.Lorri Orkif Star Fox  (ČLP/FXD/38438)
15.01.2018
Strozzavolpe Kapjroyale
Strozzavolpe White Witch
Vařechová Leona
Sýkorová Eva
dobrý
15 months old female, not a big show condition today, would like to see more elegance, feminine head with a little bit broad scull, open ears, dark eyes, scissor bite, medium long neck, straight top line, tail carriage must be better, broad in front, very heavy hindquarters, in movement little bit lose in front, would like to see a beter coat condition.
15 měsícù stará fena, není dnes ve výstavní kondici, chtěl bych vidět více elegance, samičí hlava s trochu širokou lebkou, otevřené uši, tmavé oči, nùžkový skus, středně dlouhý krk, rovná horní linie, ocas musí být lepší, široká přední fronta, velmi těžký zadek, pohyb vpředu trochu slabší, rád bych viděl lepší stav srsti.


Orchid Star Franke  (ČLP/FXD/38578)
17.06.2018
Wings of Steel Willowyre
Tanny Abdank (FCI)
Polehňa František
Polehňa František
výborný 2
10 months old bitch, excellent type and size, very nice feminine head, small ears, dark brown eyes, scissor bite, super neck and top line, excellent tailset, good forchest, but front construction could be better, would like to see better movement in front and behind, nice white in colour, excellent temperament and ring presentation.
10 měsícù stará fena, výborný typ a velikost, velmi pěkná samičí hlava, malé uši, tmavě hnědé oči, nùžkový skus, super krk a horní linie, výborné nasazení ocasu, dobré předhrudí, ale přední fronta by mohla být lepší, chtěl bych vidět lepší pohyb vpředu i vzadu, pěkná bílá barva, výborný temperament a prezentace v kruhu.Pria Kojál  (ČLP/FXD/38461)
25.02.2018
Agar ze Sajlerova
Heta Kojál
Kala Vladimír
Païouková Jana
velmi dobrý 4
14 months old bitch, nice size, very good type, feminine head, little bit open ears, dark eyes, scissor bite, medium long neck, straight top line, tail carriage could be a little bit beter, needs a little bit more substance in body, moves loses in front, narrow behind, very good coat structure and condition.
14 měsícù stará fena, pěkná velikost, velmi dobrý typ, samičí hlava, trochu otevřené uši, tmavé oči, nùžkový skus, středně dlouhý krk, rovná horní linie, nesení ocasu mùže být o něco lepší, potřebuje trochu více substance v těle, pohyb slabý vpředu, úzký vzadu, velmi dobrá kondice a struktura srsti


Qualla de la Rosa  (ČLP/FXD/38668)
30.06.2018
Yunus von der Bismarckquelle
Nikita de la Rosa
Weiss Manuela
Peš Václav
velmi dobrý
10 months old bitch, very good type, would like to see little bit more substance in body, feminine head with a little open ears, small dark brown eyes, scissor bite, long neck, little bit dip in top line, hight tailset, she needs front construction and little bit more bone, today in the best coat condition, coat very black, moves lose in front and close in behind.
10 měsícù stará fena, velmi dobrý typ, chtěl bych vidět trochu více substance v těle, samičí hlava s malýma otevřenýma ušima, malé tmavě hnědé oči, nùžkový skus, dlouhý krk, trochu vnořený v horní linii, vysoko nasazený ocas, potřebuje přední frontu a trochu více kosti, dnes v nejlepším stavu srsti, srst je velmi černá, pohyby slabší vpředu, vzadu vázaný.Lifestrong Red Rose  (ČLP/FXD/38719)
18.03.2018
Gold Tooth Valuable Ginger
Zara Klondike
Szlávik János
Fogas Robert
výborný 1, CAJC, BOS
1 year old, excellent size, type and substance in body, excellent strong head, dark eyes, scissor bite, excellent neck, top line and tailset, excellent narrow front in broad hindquarters, excellent coat condition and texture, exellent ring presentation, movement and temperament.
1 rok stará fena, výborná velikost, typ a substance těla, výborná silná hlava, tmavé oči, nùžkový skus, výborný krk, výborný horní linie a nasazení ocasu, výborná úzká přední fronta, široký postoj pánevních končetin, výborný stav a struktura srsti, výborná prezentace v kruhu, výborný pohyb a temperament.mezitřída

Ferra z Elgardu  (ČLP/FXD/38431)
09.01.2018
Gorman Star Franke
Dexy z Elgardu
Duspivová Iva
Duspivová Iva
výborný 1, CAC, CC
15 months old female, excellent type and size, strong head, excellent ears, scissor bite, long neck, typcall top line, high tailset, little bit long in loin, could have be a little bit better front construction, good movement, but a little lose in front and close behind, excellent coat condition and construction, excellent temperament and ring presentation.
15 měsícù stará fena, výborný typ a velikost, silná hlava, výborné uši, nùžkový skus, dlouhý krk, typická horní linie, vysoko nasazený ocas, trochu dlouhá v bedrech, mùže být o něco lepší přední fronta, dobrý pohyb, ale slabší vpředu a vázaný vzadu, výborná kondice a struktura srsti, výborný temperament a prezentace v kruhu.Medra Star Franke  (ČLP/FXD/38292)
23.05.2017
Nevon Star Franke
Tanny Abdank (FCI)
Polehňa František
Peš Václav
velmi dobrý 2
2 years old bitch, very good type and size, not in the best show condition today, long head, a bit open ears, scissor bite, nice small dark eyes, long neck, good top line, high tailset, front construction must be better, moves very lost in front and narrow in front, good temperaments, coat not in the bet condition.
2 roky stará fena, velmi dobrý typ a velikost, dnes není ve výstavní kondici, dlouhá hlava, trochu otevřené uši, nùžkový skus, pěkné malé tmavé oči, dlouhý krk, dobrá horní linie, vysoký nasazený ocas, přední fronta musí být lepší, pohybuje se velmi vázaně a úzce vpředu, dobrý temperament, srst není v kondici.třída otevřená

Aida od Šerhovce  (ČLP/FXD/37768)
20.07.2015
Moon River van Foliny Home
Xsali z Benkovského kopce
Sabo Petr
Bekrová Eva
dobrý
4years old female, good type, heavy in body, lacks of elegance, good head, little bit big ears, dark eyes, scissor bite, short neck, straight top line, low tailset, is little bit more lenghts of leg, would like see better temperament and coat condition.
4 letá fena, dobrý typ, těžká v těle, není elegantní, dobrá hlava, trochu velké uši, tmavé oči, nùžkový skus, krátký krk, rovná horní linie, nízko nasazený ocas, celkově o něco větší, rád bych viděl lepší temperament a stav srsti.


Bela z Boubeckých lesů  (ČLP/FXD/38252)
01.05.2017
Allan ze Stříbrné vody
Heidi Concord from Zliv
Doulová Milena
Jileček Karel
velmi dobrý 4
2years old bitch, very good type, feminine head with scissor bite, dark small eyes, short neck, straight top line, little bit low tailset, needs a better front construction, lose in front, narrow behind, coat condition could be better.
2 letá fena, velmi dobrý typ, fenčí hlava s nùžkovým skusem, tmavé malé oči, krátký krk, rovná horní linie, nížeji nasazený ocas, potřebuje lepší přední frontu, při pohybu slabší v předu, úzká vzadu, srst by mohla být v lepší kondici.


Debie Olgyra  (ČLP/FXD/38215)
20.04.2017
Nothing Like You Agria
Torri Abdank (FCI)
Valerián Radek
Cigánek Radoslav
velmi dobrý 3
2years old bitch, very good type and size, nice feminine head, scissor bite, small dark eyes, nice small ears, medium long neck, needs a better front construction, moves lose in front and narrow behind, would like to see a little bit better temperament, ver good coat condition.
2 letá fena, velmi dobrý typ a velikost, pěkná fenčí hlava, nùžkový skus, malé tmavé oči, pěkné malé uši, středně dlouhý krk, potřebuje lepší přední frontu, při pohybu ztrácí vpředu a je úzká vzadu, rád bych viděl trochu lepší temperament, dobrá kondice srsti.


Keiss Star Franke  (ČLP/FXD/38209)
17.04.2017
Nik Nikolas Koroh Qvality
Bouquet Blackdale
Polehňa František
Duspivová Iva
výborný 1, CAC, CC, Klubový vítěz
2 years old female, excellent type and sieze, excellent outline, excellent feminine head with small dark eyes, nice full muzzle, scissor bite, nice expression, ecellent tailset, needs a better front construction, in moves lose in front, narrow behind, excellent coat condition and construction, excellent coat and ring presentation.
2 roky stará fena, výborný typ a velikost, výborná silueta, výborná samičí hlava s malýma tmavýma očima, pěkná plná tlama, nùžkový skus, pěkný výraz, výborné nesení ocasu, potřebuje lepší přední frontu, v pohybu vpředu slabší, vzadu úzký, výborný stav a struktura srsti, výborná srsti a prezentace v kruhu.Mainly Star Franke  (ČLP/FXD/38293)
23.05.2017
Nevon Star Franke
Tanny Abdank (FCI)
Polehňa František
Fliegel Jaroslav
velmi dobrý 2
2year old feminine bitch, excellent size and type, very good type, nice feminine head, a bit open ears, dark eyes, scissor bite, medium long neck, straight top line and high tailset, needs a little bit better front construction, and a little bit more lenghts of leg, moves lose in front and narrow behind, good coat condition and structure, good ring presentation.
2letá fena, výborné velikosti a typu, pěkná fenčí hlava, trochu otevřeně nesené uši, tmavé oči, nùžkový skus, středně dlouhý krk, rovná horní linie a vysoko nasazený ocas, potřebovala by trochu lepší přední frontu a o trochu delší končetiny, při pohybu ztrácí vpředu a je úzká vzadu, dobrá kondice a struktura srsti, dobré předvedení v kruhu.


Yackrie od Žluté skály  (ČLP/FXD/38173)
03.03.2017
Olliver od Žluté skály
Sarah od Žluté skály
Peš Václav
Raunerová Dagmar
dobrý
2 years old bitch, nice size, good type, little bit short in head, scissor bite, lacks of some premoulders, little be too much cheeky, nice small ears, short neck, straight top line, needs better front construction, very lose in front and narrow behinds, excellent coat condition and structure, needs a little bit more temperament.
2 roky stará fena, pěkné velikosti, dobrého typu, kratší v hlavě, nùžkový skus, chybí premolary, plnější v lících, pěkné malé uši, krátký krk, rovná horní linie, potřebuje lepší přední frontu, při pohybu vpředu slabší, vzadu je úzká, výborná kvalita a struktura srsti, potřebuje o něco víc temperamentu.


třída pracovní

Ada Spirit of the Forest  (ČLP/FXD/37532)
17.02.2015
Chalvin od Rytíře Malovce
Colli Orkif Star Fox
Žallmannová Eva
Gregorová Jana
výborný 2, Res.CAC
4 years old female, very good type, exellent size, nice head, little bit broad ear placement, dark eyes, scissor bite, medium long neck, typicall top line, high tailset, strong body, good movement, coat condition should be a little bit better, nice temperament.
4 roky stará fena, velmi dobrý typ, výborná velikost, pěkná hlava, trochu široké nesení ucha, tmavé oči, nùžkový skus, středně dlouhý krk, typická horní linie, vysoko nasazený ocas, silné tělo, dobrý pohyb, kondice srsti by měl být trochu lepší, pěkný temperament.Anne z Vrchoslavských vrchů  (ČLP/FXD/38192)
05.04.2017
Gorman Star Franke
Casey z Elgardu
Posselt Jindřich
Posselt Jindřich
výborný 1, CAC, CC
2 years old, nice type and size, but needs better construction in body, nice feminine head with dark eyes, small ears, scissor bite, good neck, excellent top line, little bit rounded rib, nice high tailset, front construction could be better, moes lose in front and narrow behind, excellent coat and structure, excellent ring presentation and temperament.
2 roky stará fena, pěkný typ a velikost, ale potřebuje lepší stavbu těla, hezká samičí hlava s tmavýma očima, malé uši, nùžkový skus, dobrý krk, výborná horní linie, trochu zaoblený hrudník, pěkný vysoko nasazený ocas, přední fronta by mohla být lepší, slabší přední fronta a vzadu úzký pohyb, výborná kvalita srsti, výborná prezentace v kruhu a temperament.třída vítězů

Blackdale Diva  (ČLP/FXD/38723)
26.11.2016
Dignitary Blackdale
Diamond Girl Blackdale
O´Donoghue H.J.
Polehňa František
výborný 1, CAC, CC
2,5 years old, excellent type and size, ultra compact, feminine head, planes could be a little bit more parallel, excellent fine ears, dark eyes, scissor bite, long neck, little bit dip in top line, high tailset, front construction could be better, very lose in front, in movement narrow behind, excellent coat condition and structure, excellent ring presentation, good temperament.
2,5 roku stará fena, výborný typ a velikost, velmi kompaktní, samičí hlava, mohla být více paralelní,výborné jemné uši, tmavé oči, nùžkový skus, dlouhý krk, trochu ponořený v horní linii, vysoko nasazený ocas, přední fronta by mohla být lepší, v pohybu úzký, výborný stav srsti a struktura, výborná prezentace v kruhu, dobrý temperament.Linga Star Franke  (ČLP/FXD/38287)
18.05.2017
Sporting Chance Travella
Cherry Blackdale
Polehňa František
Rejhoncová Eliška
velmi dobrý 2
2 years old nice sized bitch, good substance, but a little bit long in body,strong head and good ears, nice dark brown eyes, scissor bite, strong neck, good topline, high tailset, needs a better front construction, moves very lose in front and narrow behind, excellent temperament, excellent coat and ring presentation.
2 letá fena pěkné velikosti, dobrá substance, ale malinko delší v těle, silná hlava a dobré ucho, pěkné tmavěhnědé oko, nùžkový skus, silný krk, dobrá horní linie, vysoko nasazený ocas, potřebuje lépe sestavenou frontu, strácí při pohybu vpředu a úzká vzadu, výborný temperament, výborná srst a prezentace v kruhuVýsledky foxteriér hladkosrstý

Psi

třída štěňat

Achael od Rytíře Malovce  (ČLP/FXH/38695)
06.11.2018
Nepomuk od Rytíře Malovce
Indiana od Rytíře Malovce
Nováková Iveta
Nováková Iveta
velmi nadějný 1
6 month old, excellent male, excellent type and size, excellent head expression, good ear carriage, dark nice small eyes, scissor bite, full moulth, excellent neck and top line, excellent.tail set anf carriage, excellent bone and feet, nice narrow front and hindquarters, excellent temperament and movement.
6 měsíční, výborný pes, výborného typu a velikosti, výborná hlava a výraz, dobré ucho, pěkné, malé, tmavé oči, nùžkový skus, plná čenichová partie, výborný krk a horní linie, výborně nasazený ocas, pěkná úzká přední fronta a zaúhlení končetin, výborný temperament a pohyb.třída dorostu

Eclipse Bicskás  (ČLP/FXH/38687)
26.10.2018
Domino Dancer Bicskás
Harmonie von der Bismarckquelle
Fogas Robert
Musilová Karolína
nadějný 1
6 month old male, very good type, nice size. Little bit light built, need more depth in body, nice lenghts of head a little bit dished shaped, dark eyes, good ear set, scissor bite, good neck and top line and neck, needs a better front construction, sufficiant bone, good compact feet, good movement but very narrow behind, excellent coat and temperament
6 měsícù starý pes, velmi dobrého typu, správné velikosti, celkově trochu lehčí, potřebuje větší hloubku hrudníku, pěkná dlouhá hlava trochu kulatá, tmavé oči, dobře nasazené uši, nùžkový skus, dobrý krk a horní linie, přední fronta by mohla být lepší, dostačující síla kostí, dobré kompaktní končetiny, dobrý pohyb, ale velmi úzký, vynikající srst a temperamentEgon od Jestřábí tvrze  (ČLP/FXH/38640)
21.09.2018
Clif od Jestřábí tvrze
Idarat Lemart
Šlosar Jan
Šlosar Jan
velmi nadějný 2
7 months old male, excellent type and size, excellent head, head type, ear set and carriage, dark eyes, scissor bite, nice full muzzle, excellent neck and top line, a little bit french in front, excellent bone, compact feet, excellent body substance, need a little bit more dog behind. Excellent temeperament.
7měsíční pes, výborného typu a velikosti, výborný typ hlavy, nasazení a nesení uší, tmavé oči, nùžkový skus, pěkná plná čenichová partie, výborný krk a horní linie, přední fronta lehce vybočená, výborné kompaktní kosti na končetinách, vynikající substance, potřeboval by mít výraznější zadní čtvrtky, výborný temperamentFirst Pink Terror  (ČLP/FXH/38606)
19.08.2018
Quentin v.d. Schwedenschmitte
Deby Steinbach Terry
Homolová Kateřina
Homolová Kateřina
velmi nadějný 1
8 month old strong male, very nice lenghts of neck, little bit broad in front, strong head with dark eyes, good ear set, full muzzle and scissor bite, super neck, little bit long in loin, good tail set and carriage, super substance and body, excellent bone in feet, good movement, excellent temperament and presentation.
8 měsícù starý silný pes, velmi pěkná délka krku, trochu široká přední fronta, silná hlava, tmavé oči, dobře nasazené uši, plná čenichová partie, nùžkový skus, super krk, trochu delší v bedrech, dobře nasazený a nesený ocas, správné tělo a substance, výborná síla kostí na končetinách, dobrý pohyb, výborný temperament a prezentace.třída mladých

Cyrr od Štěpánského rybníka  (ČLP/FXH/38490)
15.04.2018
Dragon z Úsovska
Irra od Štěpánského rybníka
Kleinhampl Vít
Benč Jan
velmi dobrý 1
1 year old male, very good type, nice square built but heavy in head, a little bit rounded scull, medium brown eys, little bit wide ear placement, scissor bite, medium long neck, little bit roach in loin, good substance of body, need more body construction, needs a little bit more angulation in front, moves well, good temperament.
Roční pes, velmi dobrého typu, správně kvadraticky sestavený ale těžký v hlavě, lebka je lehce zaoblená, středně hnědá barva oka, uši jsou šířeji nasazené, nùžkový skus, středně dlouhý krk, lehce vyznačená bedra, dobrá substance, potřebuje více ve stavbě těla, mohl by být lépe zaúhlený vpředu, dobře se pohybuje, dobrý temperament.


Drago z Hořických pastvin  (ČLP/FXH/38527)
18.05.2018
Audi v. Birkenweg
Qwarra od Štěpánského rybníka
Schwarzová Alžběta
Schwarzová Alžběta
dobrý
11 months old male, need a better type, heavy and long in body, broad scull, medium brown eyes, little bit roman nose, scissor bite, heavy in body also heavy bone, nees more forechest, movement difficult to acsses, good temperament.
11měsíční pes, měl by být lepší v typu, těžký a dlouhý v těle, široká lebka, středně hnědé oči, náznak římského nosu (klabonos), nùžkový skus, těžký v těle a kostech, potřebuje více předhrudí, pohyb pùsobí těžce, dobrý temperament.


Ego od Sezinského potoka  (ČLP/FXH/38486)
08.04.2018
Bat Xiamant
Cedra od Sezinského potoka
Denerová Kateřina
Máca Luboš
dobrý
1 year old light male, needs more substance in body and more depth in chest, medium long head, would like to see more strong, full muzzle, scissor bite, a little bit wide ear placement,medium long neck, straight top line, could be better pelvis, need more angulation. Moves close behind, good temperament.
Roční pes, potřebuje více substance a hlubší hrudník, středně dlouhá hlava, rád bych viděl silnější a plnější čenichovou část, nùžkový skus, šířeji nasazené ucho, středně dlouhý krk, rovná horní linie, mohl být lepší v zadku a lépe zaúhlený. Pohyb vzadu úzký, dobrý temperament.


Emil od Bohušovské stráně  (ČLP/FXH/38597)
25.06.2018
Dragon z Úsovska
Chokolada od Hrubého lesa
Prùcha Jaroslav
Prùcha Jaroslav
velmi dobrý 2
10 month old strong male, very good type and size, little bit long in body, good lenghts of head, nice ear placement and carriage, litle bit light eys, shows some cheek, medium long body, good substance in body, good tail set and carriage, litle bit broad in front, good movement, nice temeperament and ring presentation
10měsíční, silný pes, velmi dobrého typu a velikosti, delší v těle, dobrá délka hlavy, pěkně nasazené a nesené uši, světlejší oko, výraznější líce, středně dlouhé tělo s dobrou substancí, dobře nasazený a nesený ocas, širší přední fronta, dobrý pohyb, správný temperament a předvedení v kruhu.Eso Pink Terror  (ČLP/FXH/38452)
01.02.2018
Ali Jr. Nerilem
Giza Budaiov dvor
Homolová Kateřina
Kárová Veronika
dobrý
15 months old red and white male, little bit bull terrier head, strong scissor bite, medium brown eys, ear carriage could be a little more better, has more angulation behind than in front in result slopey top line, movement could be better, nice temperament.
15měsíční, hnědobílý pes, hlava je trochu v typu bullteriéra, silný nùžkový skus, středně hnědé oko, uši by mohly být o něco lepší, vpředu je přeúhlený což má v dùsledkù dopad na šikmou horní linii, pohyb by mohl být lepší, pěkný temperament.


Xapelan od Rytíře Malovce  (ČLP/FXH/38478)
15.03.2018
Pablo od Rytíře Malovce
Naděje od Rytíře Malovce
Nováková Iveta
Korelusová Sylva
dobrý
1 year old male which lecks body substance, little bit big, good head with nice ears, little bit rounded dark eys, full scissor bite, good neck, straight top line, little bit low tail set, needs more forchest and depths of chest, needs more bone and compact feet, movement could be better, nice colour and markings, very nice temperament and ring presentation.
Roční větší pes, kterému chybí substance, dobrá hlava a pěkné trochu kulaté tmavé oči, plný nùžkový skus, dobrý krk, rovná horní linie, nížeji nasazený ocas, potřebuje více substance a hloubku hrudníku, měl by mít více kompaktnosti a silnější kosti na nohách pohyb by mohl být lepší, pěkná barva a znaky, velmi příjemný temperament a hezké předvedení v kruhu.


mezitřída

Adar Avolita Venor  (ČLP/FXH/38414)
21.11.2017
Emperor Tuskulum
Beretta Lovcùv šperk
Navrátilová Zdeňka
Sporka Jan
dobrý
17 months old male, small size, feminine in type, nice long head with dark eyes, excellent ears and its carriage, scissor bite not full dentition, excellent top line and tail set, needs more forechest and depth of chest and more body condition for show, moves well, good temperament.
17měsíční pes, menší, feminní (fenčí) typ, pěkná dlouhá hlava s tmavýma očima, výborné uši a jejich nasazení, nùžkový skus, chrup není kompletní, výborná horní linie a nasazení ocasu, potřeboval by více předhrudí a hloubku hrudníku, potřebuje lepší výstavní kondici, pohybuje se dobře, dobrý temperament.


Cid z Hořických pastvin  (ČLP/FXH/38379)
28.08.2017
Asko v.Brombachsee
Qwarra od Štěpánského rybníka
Schwarzová Alžběta
Kottová Olga
dobrý
18 months old male, little bit heavy and long in body, strong head, full dentition and scissor bite, good ear placement and carriage, dark eyes, full muzzle, little bit short neck, good forchest, little bit rounded ribs, medium bone, compact feet, good movements, excellent temperament, too much black.
18měsíční pes, těžší a dlouhý v těle, silná hlava, plnochrupý, nùžkový skus, dobře nasazené a nesené uši, tmavé oči, plná čenichová partie, kratší krk, dobré předhrudí, trochu kulatá žebra, středně silná kostra, kompaktní končetiny, dobrý pohyb, výborný temperament, příliš mnoho černé barvy.


Combo Lovcův šperk  (ČLP/FXH/38358)
04.08.2017
Car z Bystřických hranic
Jasmína Tuskulum
Vykysalová Barbora
Strnad Petr
výborný 1, CAC, CC
17 months old male, excellent type and size, excellent long head with nice small fine ears in good placement, nice dark eyes, full dentition, little bit cheek, excellent neck and top line, excellent tailset and carriage, nice front, excellent bone, compacts feets, excellent movement especially in hind quarters, excellent condition, movement and presentation.
17měsíční pes, výborného typu a velikosti, výborná dlouhá hlava, pěkné malé uši, které jsou dobře nasazené, pěkné tmavé oči, plnohochrupý, trochu plnější v lících, výborný krk a horní linie, výborně nasazený a nesený ocas, pěkná fronta, výborné, kompaktní kosti na končetinách, výborný pohyb zejména zadních, výborná kondice, pohyb a předvedení.třída otevřená

Bellot Lovcův šperk  (ČLP/FXH/37900)
07.04.2016
Daryl z Holaských kopečků
Jasmína Tuskulum
Vykysalová Barbora
Vykysalová Barbora
výborný 1, CAC, CC
3 years old strong male, nice size and type, strong masculine head with exellent ear set and carriage, medium brown eyes, full dentition, scissor bite, strong neck, straight top line, good tailset and carriage, good depth of chest and spring of rib, medium bone, compact feets, moves well but a little bit narrow in rear, excellent temperament, good ring presentation,
3letý silný pes, správná velikost a typ, silná maskulinní hlava s výborně nasazeným a neseným uchem, středně hnědé oči, plnochrupý, nùžkový skus, silný krk, rovná horní linie, dobře nasazený a nesený ocas, dobrá hloubka hrudníku a pružina žebra, střední síla kostí, kompaktní končetiny, dobře se pohybuje, ale vzadu je trochu úzký, výborný temperament, dobré předvedení v kruhu.Dean od Jestřábí tvrze  (ČLP/FXH/38335)
27.06.2017
Andy Vicus Pragensis
Idarat Lemart
Šlosar Jan
Navrátilová Zdeňka
dobrý
Almost 2 years old small male, good type, needs to be more males, little bit small head with a lot of cheek and little bit rounded eyes, nice small ears, short neck, straight top line, low tailset, needs more angulation in front and behind, good bone, compact feets, needs more depth in body, could have a better movement, nice temperament and body condition.
Téměř 2letý, malý pes, dobrého typu, měl by být více samčí, menší hlava s plnými tvářemi, trochu kulaté oči, pěkné malé uši, krátký krk, rovná horní linie, nízko nasazený ocas, měl by být více zahúhlený vpředu i vzadu, dobré kosti, kompaktní končetiny, měl by mít hlubší hrudník a mohl by mít lepší pohyb, pěkný temperament a kondice.


Vamos v.d.Bismarckquelle  (DFZB 151251)
12.09.2015
Pinnacie Kiwimade
Prada v.d.Bismarckquelle
Möhrke Axel
Mitnyan Gabor
výborný 2, R.CAC
3 years old male, nice size and type, unfortunatelly in best condition today, trimming needs a little bit more attention, nice long head, dark eyes, full muzzle, good earset and placement, long neck, straight top line and nice flat pelvis, high tailset and carriage, needs a little bit more front construction, in stand little bit toeing-in, moves a little bit close behinds, excellent temeperament and ring presentation.
3letý pes, správné velikosti a typu, bohužel není dnes v nejlepší kondici, úprava by potřebovala trochu více pozornosti, pěkná dlouhá hlava, tmavé oči, plná čenichová partie, dobře nasazené i nesené uši, dlouhý krk, rovná horní linie a pěkná plochá pánev, vysoko nasazený i nesený ocas, potřeboval by trochu lépe utvářenou frontu, především v tlapkách, v pohybu trochu sevřený, výborný temperament a předvedení v kruhu.třída pracovní

Carron Lovcův šperk  (ČLP/FXH/38357)
04.08.2017
Car z Bystřických hranic
Jasmína Tuskulum
Vykysalová Barbora
Bednařík Jiří
výborný 2, R.CAC
20 months red and white male, excellent type and size, nice head with dark eyes, ears placement could be a little more higer, scissor bite, full muzzle, medium long neck, good top line and tailset, good forchest and depth of chest, good bone, compact feets, exellent condition and movement, excellent ring presentation,
20 měsíční hnědobílý pes, výborného typu a velikosti, pěkná hlava s tmavýma očima, uši by mohly být nasazeny výše, nùžkový skus, plná čenichová partie, středně dlouhý krk, dobrá horní linie a nasazení ocasu, dobrý hrudník a jeho hloubka, dobré kosti, kompaktní končetiny, výborná kondice a pohyb, výborně se v předvádí v kruhu


Coal ze Střížovských luk  (ČLP/FXH/38245)
27.04.2017
Deny z Habrového revíru
Karina od Hombreho
Vejnarová Denisa
Vejnarová Denisa
dobrý
2 years old male, good type, little bit low in neck and very black colour, broad scull, ears placement must be better, dark eyes, scissor bite, full muzzle, medium long neck, straight top line, low tailset, good depth of chest but needs more forchest, movement could be better, does not show today, good condition.
2letý pes, dobrého typu, trochu nízký v krku a hodně černé barvy, široký v lebce, nasazení uší by mělo být lepší, tmavé oči, nùžkový skus, plná čenichová partie, středně dlouhý krk, rovná horní linie, nízko nasazený ocas, potřeboval by více hrudníku, ale má dobrou hloubku, pohyb by mohl být lepší, dnes se dobře neukazuje, dobrá kondice.


Gryf z Žákova háje  (ČLP/FXH/37436)
20.09.2014
Athos od Nextry
Cita z Žákova háje
Adamec Jaroslav
Vaňha Pavel
dobrý
5 years old male, good type, heavy in head and needs more lenght, dark eyes, excellent scissor bite, short nect, straight top line, low tailset, needs more forechest, medium bone, compact feets, movement could be better, movement mainly under the dog. In the ring he nees more temperament.
5letý pes, dobrého typu, hlava je těžká, potřebovala by být delší, tmavé oči, výborný nùžkový skus, krátký krk, rovná horní linie, nízko nasazený ocas, potřeboval by více předhrudí, střední síla kostí, kompaktní nohy, pohyb by měl být lepší, končetiny se pohybují pod psem, měl by mít v kruhu více temperamentu.


Lotos od Rytíře Malovce  (ČLP/FXH/37528)
23.01.2015
Emperor Tuskulum
Bílá noc od Rytíře Malovce
Nováková Iveta
Martínková Daniela
výborný 1, CAC, CC
4 years old mill, excellent out line, like to see better head, could be a little bit more masculine, good ears, medium brow eyes, scissor bite, excellent neck and top line, excellent tailset and carriage, excllent lenght of neck and bone, excellent body substance in condition, movement could be a little bit better-narrow behind, excellent temperament and ring presentation.
4letý pes, výborná linie, rád bych viděl lepší hlavu, mohla by být trochu více samčí, dobré uši, středně hnědé oči, nùžkový skus, výborný krk a horní linie, výborně nasazený a nesený ocas, výborná délka krku a kostí, výborná tělesná substance a kondice, pohyb by mohl být o něco lepší, výborný temperament a předvedení v kruhu.třída vítězů

Clif od Jestřábí tvrze  (ČLP/FXH/37311)
31.05.2014
Ainar Lemart
Aika Vives Bohemia
Šlosar Jan
Šlosar Jan
velmi dobrý 2
5 years old mill, could be a little bit more masculine for me, good lenghts of head, ears placement could be a little bit more better, scissor bite, good eyes, medium long neck, straight top line, little bit low tailset, good front, medium bone, compact feets, good movement, I could like see to little bit more temperament.
5letý pes, pro mě by mohl být o něco více samčí, dobrá délka hlavy, uši by mohly být lépe nasazené, nùžkový skus, dobré oči, středně dlouhý krk, rovná horní linie, o něco níže nasazený ocas, dobrá fronta, střední kostra, kompaktní končetiny, dobrý pohyb, rád bych viděl o něco více temperamentu.Lenox od Rytíře Malovce  (ČLP/FXH/37526)
23.01.2015
Emperor Tuskulum
Bílá noc od Rytíře Malovce
Nováková Iveta
Králíčková Jitka
výborný 1, CAC, CC, Klubový vítěz, BOS
4 years old excellent type and size mill, excellent head and expresion, dark eyes, nice small ears, good earset, scissor bite, excellent neck, typicall top line, high tailset, excellent lenghts of leg, compact feets, excellent bone and body substance, moves a little bit lose in front and narrow behinds, excellent coat expresion, coat condition and presentation.
4letý pes, výborného typu a velikosti, výborná hlava a výraz, tmavé oči, pěkné malé uši, správně nasazené, nùžkový skus, výborný krk, typická horní linie, vysoko nasazený a nesený ocas, výborná délka nohou, kompaktní končetiny, vynikající kosti a tělesná substance, při pohybu trochu ztrácí vpředu a úzký vzadu, vynikající stav a kondice srsti a prezentace.třída veteránů

Cer Divočina  (ČLP/FXH/35152)
10.06.2009
Avar z Habrového revíru
Agáta Bohemia Fox
Bláha Jaromír, MVDr.
Vejnarová Denisa
výborný 1, BOV
Almost 10 years old male, nice type, excellent size, could be a little bit more masculine, high earset, dark eyes, excellent teeths, nice neck, good top line, nice square in body, good tailset, excellent body condition and substance, moves a little bit under a body, nice movement and temeperament.
Téměř 10letý pes, pěkný v typu, výborná velikost, mohl by být o něco více samčí, vysoko nasazené uši, tmavé oči, výborné zuby, pěkný krk, dobrá horní linie, pěkný kvadratický rámec, dobre nasazený ocas, vynikající stavba těla a substance, při pohybu je trochu pod tělem, pěkný pohyb a temeperamentem.Feny

třída štěňat

Astona od Rytíře Malovce  (ČLP/FXH/38698)
06.11.2018
Nepomuk od Rytíře Malovce
Indiana od Rytíře Malovce
Nováková Iveta
Menclová Petra
velmi nadějný 1
5 months old puppy, very nice size but lttle bit long in body, excellent feminine head with nice ears, dark eyes, full muzzle, scissor bite, nice neck, good top line, high taiset, little bit long in loin, excellent bone, compact feets, excellent movement but a little bit close behind, excellent condition and ring presentation.

5 měsícù staré štěňátko, velmi pěkné velikosti, ale trochu delší v těle, výborná fenčí hlava s pěknýma ušima, tmavé oči, plná tlama, nùžkový skus, pěkný krk, dobrá horní linie, vysoký nasazený ocas, trochu delší v bedrech, výborná kostra, kompaktní nohy, výborný pohyb, ale trochu užší vzadu, výborná kondice a předvedení.třída dorostu

Electra Bicskás  (ČLP/FXH/38688)
26.10.2018
Domino Dancer Bicskás
Harmonie v.d. Bismarckquelle
Fogas Robert
Fogas Robert
velmi nadějný 1
5 months old puppy, very nice size but lttle bit long in body, excellent feminine head with nice ears, dark eyes, full muzzle, scissor bite, nice neck, good top line, high taiset, little bit long in loin, excellent bone, compact feets, excellent movement but a little bit close behind, excellent condition and ring presentation.

5 měsícù staré štěňátko, velmi pěkné velikosti, ale trochu delší v těle, výborná fenčí hlava s pěknýma ušima, tmavé oči, plná tlama, nùžkový skus, pěkný krk, dobrá horní linie, vysoký nasazený ocas, trochu delší v bedrech, výborná kostra, kompaktní nohy, výborný pohyb, ale trochu užší vzadu, výborná kondice a předvedení.


třída mladých

Bailey od Vesecké stráně  (ČLP/FXH/38449)
05.01.2018
Ali Jr. Nerilem
Wessex Whoopie Kelečský poklad
Hrnčíř David
Hrnčíř David
velmi dobrý
15 months old female, very good in type, feminine head, her ear placement could be a little bit more better, dark eyes, scissor bite, little bit a roman nose, medium long neck, strong top line, litttle bit low tailset, good front and lenghts of neck, compact feets, good movement, nice coat, condition and structure, I would like to see a little bit more temperament.

15 měsícù stará fena, velmi dobrý typ, samičí hlava, její nasazení ucha by mohlo být o něco lepší, tmavé oči, nùžkový skus, trochu římský nos (klabonos), středně dlouhý krk, silná horní linie, níže nasazený ocas, dobrá přední fronta a délka krku, kompaktní nohy, dobrý pohyb, pěkná srst, kondice a struktura, rád bych viděl trochu více temperamentu.


Bo od Štěpánského rybníka  (ČLP/FXH/38483)
30.03.2018
Dragon z Úsovska
Mija od Štěpánského rybníka
Kleinhampl Vít
Kleinhampl Vít
velmi dobrý
14 months old female, nice size and type, nice head with a little bit rounde scull, broad ear placement, nice small dark eyes, little bit roman nose, super neck, straight top line, little bit low tailset, fine bone, compact feets, little bit lose in front, movement under the body, good temeprament and ring presentation.

14měsíční fena, pěkná velikost a typ, pěkná hlava s trochu kulatou lebkou, široké umístění ucha, pěkné malé tmavé oči, trochu římský nos, super krk, rovná horní linie, trochu níže nasazený ocas, jemná kostra, kompaktní nohy, trochu chybí předhrudí, pohyb pod tělem, dobrý temperament a výstavní prezentace.


Cindy Salve Vale  (ČLP/FXH/38503)
30.04.2018
Marlon od Hrubého lesa
Aura Salve Vale
Veselý Petr
Zahálková Pavlína
dobrý
1 year old female, nice size and type, feminine head, little bit broad ear placement, dark eyes, scissor bite, excellent neck, straight top line, little bit low tailset, needs more substance in body and more bone, needs a beter temperament, moves well but little bit close behind, needs more ring training.

1 rok stará fena, pěkná velikost a typ, samičí hlava, trochu široko umístěné ucho, tmavé oči, nùžkový skus, výborný krk, rovná horní linie, trochu níže nasazený ocas, potřebuje více substance a silnější kostra, potřebuje lepší temperament , pohyb dobrý, ale trochu uzavřený, potřebuje více výstavního tréninku.


Debora ze Střížovských luk  (ČLP/FXH/38534)
20.05.2018
Domino Dancer Bicskás
Karina od Hombreho
Vejnarová Denisa
Vejnarová Denisa
výborný 2
11 months old bitch, nice size and substance, nice feminine long head, excellent ear set and carriage, dark brown eyes, scissor bite, strong neck, good top line, high tailset, strong bone, it is a little bit more lenghts in leg, strong movements, excellent condition and ring presentation.

11 měsícù stará fena, pěkná velikost a substance, hezká samičí dlouhá hlava, výborné nasazení uší a nesení, tmavě hnědé oči, nùžkový skus, silný krk, dobrá horní linie, vysoko nasazený ocas, silná kostra, o něco delší nohy, silný pohyb, výborná kondice a prezentace v kruhu.Ema od Bohušovské stráně  (ČLP/FXH/38598)
25.06.2018
Dragon z Úsovska
Chokoldada od Hrubého lesa
Prùcha Jaroslav
Polášková Alena
velmi dobrý 4
10 months old female, nice size, little bit long in body, today in too heavy condition, very feminine head with dark eyes, exellent ears, scissor bite, nice neck, good top line, little bit low tailset, good forches but too broad in front, good lenght of leg, compact feets, good movements, excellent coats, unfortunatelly due to the condition very good.

10 měsícù stará fena, pěkná velikost, trochu delší v těle, dnes v příliš těžkém stavu, velmi samičí hlava s tmavýma očima, výborné uši, nùžkový skus, pěkný krk, dobrá horní linie, trochu níže nasazený ocas, dobré zápěstí, ale příliš široká vpředu, dobrá délka nohou, kompaktní nohy, dobrý pohyb, výborná srst, bohužel kvùli kondici velmi dobrá.Liz Mercury Fox  (MET SF247/18)
07.04.2018
Vamos v.d.Bismarckquelle
J.Lo Mercury Fox
Mitnyan Janos
Mitnyan Gabor
výborný 1, CAJC, BOJ, BOB, BIS
1 year old bitch, excellent type and size, really stunner, excellent feminine head with small nice ears, dark eyes, full muzzle, scissor bite, long neck, exellent typicall top line, high tailset, strong bone, good forchest, excellent angulations and movements, excellent movements and ring presentation with level of excellence.

1 rok stará fena, výborný typ a velikost, opravdu ohromující, výborná samičí hlava s malými pěknými ušima, tmavé oči, plná tlama, nùžkový skus, dlouhý krk, výborná typická horní linie, vysoko nasazený ocas, silná kostra, dobré předhrudí, výborné úhlení, vynikající pohyb a prezentace v kruhu na vysoké úrovni.Mia ze Šilfova dolu  (ČLP/FXH/38472)
02.03.2018
Cerbis ze Šilfova dolu
Venula ze Šilfova dolu
Švéda František
Václavová Lenka
dobrý
14 months old female, nice head but lacks in construction, feminine head with good ears, dark eyes, full muzzle, scissor bite, medium long neck, strong top line, medium high tailset, needs a better front construction and more angulations behind, needs a better movement in front and behind, nice coat condition and coloration.

14 měsícù stará fena, pěkná hlava, ale chybí konstrukce, samičí hlava s dobrýma ušima, tmavé oči, plná tlama, nùžkový skus, středně dlouhý krk, silná horní linie, středně nasazený ocas, potřebuje lepší přední frontuí a lepší úhlení vzadu, potřebuje lepší pohyb vpředu i vzadu, pěkná kondice srsti a zbarvení.


Quenn od Hrubého lesa  (ČLP/FXH/38541)
21.05.2018
Goldfever of Sweetest Poison
Hádanka od Hrubého lesa
Pospíchal Martin
Pára Jiří
výborný 3
11 months old bitch, nice size and type, strong head with nice medium brown eyes, good ear placement and carriage, full muzzle,scissor bite, excellent neck and top line, little bit broad in front and rounded rips, excellent top line and tailset, good movement, excellent body condition, would like see a little bit more temperament.

11 měsícù stará fena, pěkná velikost a typ, silná hlava s pěknýma středně hnědýma očima, dobré umístění a držení ucha, plná tlama, nùžkový skus, výborný krk a horní linie, trochu široká vpředu a zaoblená záï, výborná horní linie a nasazení ocasu, dobrý pohyb, výborná tělesná kondice, chtěl bych vidět trochu více temperamentu.Xera od Hombreho  (ČLP/FXH/38476)
14.03.2018
Asterix z Jámy lvové
Cyra od Sezinského potoka
Pelikán Michal
Pelikán Michal
dobrý
11 months old bitch, nice size and type, strong head with nice medium brown eyes, good ear placement and carriage, full muzzle,scissor bite, excellent neck and top line, little bit broad in front and rounded rips, excellent top line and tailset, good movement, excellent body condition, would like see a little bit more temperament.

11 měsícù stará fena, pěkná velikost a typ, silná hlava s pěknýma středně hnědýma očima, dobré umístění a držení ucha, plná tlama, nùžkový skus, výborný krk a horní linie, trochu široká vpředu a zaoblená záï, výborná horní linie a nasazení ocasu, dobrý pohyb, výborná tělesná kondice, chtěl bych vidět trochu více temperamentu.


mezitřída

Carbine Lovcův šperk  (ČLP/FXH/38360)
04.08.2017
Car z Bystřických hranic
Jasmína Tuskulum
Vykysalová Barbora
Vykysalvoá Barbora
výborný 1, CAC, CC
19 months old female, exellent type and size, nice feminine head with good lenghts, nice small ears, scissor bite, dark eyes, excellent neck and top line, high tailset, needs little bit more substance in body, good bone and compact feets, moves well but lose little in front and is close behind, nice temperament and presentation.

19 měsícù stará fena, výborný typ a velikost, pěkná samičí hlava s dobrou délkou, pěkné malé uši, nùžkový skus, tmavé oči, výborný krk a horní linie, vysoko nasazený ocas, potřebuje trochu více substance v těle, dobrá kostra a kompaktní nohy, pohybuje se dobře, ale ztrácí se trochu vpředu a vzadu jde úzce, pěkný temperament a prezentace.Darina od Jestřábí tvrze  (ČLP/FXH/38338)
27.06.2017
Andy Vicus Pragensis
Idarat Lemart
Šlosar Jan
Ošádal Jaroslav
dobrý
Almost 2 years old female, lacks in body substance, long head with dark eyes, scissor bite, big ears, medium long neck, straight top line, low tailset, needs better front construction, superfine bone, lose in front, narrow behind, would like to see more temperaments.

Téměř 2 roky stará fena, chybí substance, dlouhá hlava s tmavýma očima, nùžkový skus, velké uši, středně dlouhý krk, rovná horní linie, nízko nasazený ocas, potřebuje lepší přední frontu, velice jemná kostra, slabší vpředu, úzká vzadu, chtělo by to více temperamentu.třída otevřená

Cilka od Bohušovské stráně  (ČLP/FXH/38112)
14.10.2016
Twain od Hrubého lesa
Chokolada od Hrubého lesa
Prùcha Jaroslav
Kopecký František
dobrý
2,5 years old female, very good type, good lenghts of head, dark brown eyes, ear placement could be a little bit more better, scissor bite, medium long neck, straight top line, good tail set, excellent body substance and body, compact feets, movement dificult to accsses, due to temperament good.

2,5 letá fena, velmi dobrý typ, dobrá délka hlavy, tmavě hnědé oči, umístění uší by mohlo být o něco lepší, nùžkový skus, středně dlouhý krk, rovná horní linie, dobrý ocas, vynikající tělesná substance a tělo , kompaktní nohy, pohyb s vysokým akcentem, kvùli temperamentu známka dobrá.


Cynergy Lovcův šperk  (ČLP/FXH/38362)
04.08.2017
Car z Bystřických hranic
Jasmína Tuskulum
Vykysalová Barbora
Fiala Petr
výborný 1, CAC, CC
19 month old female, nice feminine head, excellent ears, dark eyes, full muzzle, scissor bite, strong neck, typicall top line, high tailset, good lenghts of leg, medium bone, compact feets, little bit rounded rib, super movement, very nice temperament and presentation.

19měsíční fena, pěkná samičí hlava, výborné uši, tmavé oči, plná tlama, nùžkový skus, silný krk, typická horní linie, vysoko nasazený ocas, dobrá délka nohou, střední kostra, kompaktní nohy, trochu zaoblená žebra, super pohyb, velmi pěkný temperament a prezentace.


Gaia z Mýtské doliny  (ČLP/FXH/38205)
06.04.2017
Dragon z Úsovska
Cedra z Mýtské doliny
Pokorná Vladimíra
Mazal Bronislav
velmi dobrý
2 years old bitch, nice head, very good expression, ears a bit open, scissor bite, good neck, top line and tailset, excellent forchest, little bit rounded rib and broad front, good bone and angulation, good movement, excellent condition and ring presentation.

2 roky stará fena, pěkná hlava, velmi dobrý výraz, uši trochu otevřené, nùžkový skus, dobrý krk, horní linie a ocas, výborné předhrudí, trochu zaoblená žebra a široká fronta, dobrá kostra a úhlení, dobrý pohyb, výborná kondice a prezentace.


Harmonie von der Bismarckquelle  (ČLP/FXH/38282)
31.01.2017
Vamos v.d. Bismarckquelle
Fly v.d. Bismarckquelle
Möhrke Axel
Fogas Robert
výborný 2, R.CAC
2 years old bitch, excellent type and size, excellent long head with dark eyes, scissor bite, a bit big ears, excellent neck and top line, ecellent forechest, a little bit rounded rib, moves a little bit broad in front and close behind, excellent temperaments, condition and ring presentation.

2 roky stará fena, výborný typ a velikost, výborná dlouhá hlava s tmavýma očima, nùžkový skus, trochu velké uši, výborný krk a horní linie, výborné předhrudí, trochu zaoblená žebra, trochu užší pohyb vpředu a uzavřený vzadu, výborné temperament, kondice a výstavní předvedení.Julka ze Šilfova dolu  (ČLP/FXH/38140)
06.01.2017
Nerys ze Šilfova dolu
Renda ze Šilfova dolu
Švéda František
Mišáková Eva
dobrý
2 years old female, good type, little bit long in body and low in leg, feminine head, broad in scull, open ears, medium brown eyes,scissor bite, medium long neck, litle bit rounded in croup, moves under the body, good temperament and condition.

2 roky stará fena, dobrý typ, trochu dlouhá v těle a nízkých nohách, samičí hlava, široká v lebce, otevřené uši, středně hnědé oči, nùžkový skus, středně dlouhý krk, mírně zaoblená bedra, pohyby pod tělem, dobrý temperament a kondice.


Medeia *  (ČLP/FXH/37118)
18.06.2013
Asparagus Vives Bohemia
Edit od Hombreho
Wendy Cusse
Modr Jan
velmi dobrý 4
5 years female, very good type, good substance and body, would like to see more square, headplanes could be a little bit more parallel, little bit open ears, scissor bite, nice neck, straight top line, little bit low tailset, needs a little bit more forechest, strong body and bone, little bit broad in front, good movement, nice condition and ring presentation.

5 let stará fena, velmi dobrý typ, dobrá substance a tělo, chtěli bych ji vidět více kompaktní, hlava by mohla být o něco více paralelní, trochu otevřené uši, nùžkový skus, pěkný krk, rovná horní linie, trochu nízko nasazený ocas, potřebovala by o něco více předhrudí, silné tělo a kostra, trochu široká vpředu, dobrý pohyb, pěkná kondice a výstavní prezentace.Olivie od Hrubého lesa  (ČLP/FXH/37944)
01.05.2016
Goldfever of Sweetest Poison
Hádanka od Hrubého lesa
Pospíchal Martin
Prùcha Roman
velmi dobrý 3
3 years old bitch, excellent type and size, but needs more temperament, nice head, headplanes could be a little bit more parallel, bit wight ear placement, scissor bite, excellent neck and top line, excellent tailset, good front in spring of rib, medium bone, compact feets, could be more temperaments in movements, excellent condition, due the lack of temperament very good.

3letá fena, výborný typ a velikost, ale potřebuje více temperamentu, pěkná hlava, která by mohla být o něco více paralelní, lehké umístění ucha, nùžkový skus, výborný krk a horní linie, výborné nasazení ocasu, dobrá fronta na úrovni žeber, střední kosti, kompaktní nohy, mùže být více temperamentu v pohybu, výborný stav, vzhledem k nedostatku temperamentu známka velmi dobrá.Rita z Dlouhých dílů  (ČLP/FXH/38024)
30.06.2016
Napoleon z Dlouhých dílů
Peggy z Dlouhých dílů
Trnka Pavel
Trnka Pavel
dobrý
3 years old bitch, nice size, needs more substance in body, long head, little bit roman nose, dark eyes, small ears, medium long neck, straight top line, needs dog behind the tail and better body construction and more depths of chest, too much tuck up. Needs more power in movements, good temperaments.

3letá fena, pěkná velikost, potřebuje více suspenze v těle, dlouhá hlava, trochu římský nos (klabonos), tmavé oči, malé uši, středně dlouhý krk, rovná horní linie, potřebuje více psa za ocasem a lepší stavbu těla a více hlubší hrudník, mírně vystouplá bedra. Potřebuje více síly v pohybu, dobrý temperament.třída pracovní

Chokolada od Hrubého lesa  (ČLP/FXH/36790)
16.03.2013
Goldfever of Sweetest Poison
Tawny od Hrubého lesa
Pospíchal Martin
Prùcha Roman
velmi dobrý 2
6 years old female, little bit long in body and coarse in head, full muzzle,dark brown eyes, scissor bite, head could be little bit more dry, medium long neck, typicall top line, good tailset, strong hindquarters, little bit long in loin and broad in front, strong body, compact feets, good ring presentation, good body condition.

6letá fena, trochu delší v těle a hrubá v hlavě, plná tlama, tmavě hnědé oči, nùžkový skus, hlava by mohla být trochu sušší, středně dlouhý krk, typická horní linie, dobré končetiny, silné zadní končetiny, trochu dlouhá v bedrech a široká vpředu, silné tělo, kompaktní nohy, dobrá prezentace v kruhu, dobrá kondice.Orinka od Hrubého lesa  (ČLP/FXH/37946)
01.05.2016
Goldfever of Sweetest Poison
Hádanka od Hrubého lesa
Pospíchal Martin
Charous Stanislav
velmi dobrý 3
3 years old female, excellent type and size, little bit long in body, strong head, little bit broad ear placement, head planes could be better, littlle bit roman nose, scissor bite, medium long neck, straight top line, tailset be a little bit more higher, little bit broad in front, strong bone, compact feets, good movements, little bit close behind, would like to see a little bit more temperaments.

3 roky stará fena, výborný typ a velikost, trochu delší v těle, silná hlava, trochu široké ucho umístění, čelo by mohla mít lepší, náznak římského nosu, nùžkový skus, střední dlouhý krk, rovné horní linie, nasazení ocasu by mohlo být vyšší, trochu širší vpředu, silná kostra, kompaktní nohy, dobrý pohyb, trochu úzká vzadu, chtěl bych vidět trochu více temperamentu.Savana od Rytíře Malovce  (ČLP/FXH/38148)
25.01.2017
Joris Snugglewood's
Opera od Rytíře Malovce
Nováková Iveta
Martínková Jitka
velmi dobrý 1
2 years old bitch, very good type and size, feminine head with good ears, full muzzle, dark eyes, good neck, good top line, typicall high tailset, strong bone, compact feet, little bit rounded rib, movement could be better, would like to see a litlle bit better temperament.

2 roky stará fena, velmi dobrý typ a velikost, samičí hlava s dobrýma ušima, plnou tlamu, tmavé oči, dobrý krk, dobrá horní linie, typický vysoko nasazený ocas, silná kostra, kompaktní nohy, trochu zaoblené žebra, pohyb by mohl být lepší, rád bych viděl trochu lepší temperament.


třída vítězů

Réva od Rytíře Malovce  (ČLP/FXH/38136)
05.01.2017
Krystal od Rytíře Malovce
Yuriria od Rytíře Malovce
Nováková Iveta
Nováková Iveta
výborný 1, CAC, CC, Klubový vítěz
2 years old female, excellent type and size, excellent temperament, excellent feminine head, excellent small ears, dark eyes, full muzzle, strong neck, typicall top line, high tailset, super front, good lenghts of leg, little bit rounded ribs, good movement but little bit lose in front, excellent body condition and coat, excellent temperament.

2 roky stará fena, výborný typ a velikost, výborný temperament, výborná samičí hlava, výborné malé uši, tmavé oči, plná tlama, silný krk, typická horní linie, vysoko nasazený a nesený ocas, pěkná přední fronta, dobrá délka nohou, trochu zaoblená žebra, dobrý pohyb, ale trochu se ztrácí vpředu, vynikající kondice těla a srst, výborný temperament.Zetamaz Winters Tail  (ČLP/FXH/39029)
24.12.2013
Konrad von den Schönen Bergen
Dobelands Hot Totty at Zetamaz
Brookes Adrian
Slováček Radek
výborný 2, R.CAC
5,5 years old bitch, excellent size and type, feminine head, good ears, excellent lenghts of head, dark eyes, scissor bite, excellent neck, typicall top line, high tailset, excellent bone and feets, does not want to show today, litle bit lose in front.

5,5 let stará fena, výborná velikost a typ, samičí hlava, dobré uši, výborná délka hlavy, tmavé oči, nùžkový skus, výborný krk, typická horní linie, vysoko nasazený ocas, vynikající kostra a nohy, dnes se nepředvádí, mírně ztrácí vpředu.


třída veteránů

Bílá noc od Rytíře Malovce  (ČLP/FXH/34874)
17.11.2008
Gigolo Belfox
White Orchid od Rytíře Malovce
Nováková Iveta
Nováková Iveta
výborný 1
10,5 years old lady, excellent type, very nice square body, nice long head with dark eyes, good ears, scissor bie, very nice long neck, typicall top line, good movement for her age, still elegant and a lot of temperament. Excellent condition and ring presentation.

10,5 let stará dáma, výborný typ, velmi pěkné čtvercové tělo, pěkná dlouhá hlava s tmavýma očima, dobré uši, nùžkové nùžky, velmi pěkný dlouhý krk, typická horní linie, dobrý pohyb pro svùj věk, stále elegantní a hodně temperamentní, vynikající kondice a předvedení v kruhu.Fotogalerie

Zahájení výstavy Zahájení výstavy Rozhodčí: MVDr. Hildew... Za pomoc s dárky pro v... BOB Nejlepší pár psů - Ozz... Soutěž dítě a pes - 1.... Soutěž dítě a pes - 1....

Zpět na seznam výstav