Zpravodaj KCHF ČR

Zpravodaj Klubu chovatelů foxteriérů ČR vychází 2x ročně pro potřeby členů klubu, a to v měsících dubnu a prosinci. Pro členy klubu jsou k dispozici elektronické verze Zpravodaje v členské sekci.

V jednotlivých číslech najdete

Ceník tištěné inzerce pro členy KCHF ČR

1 strana čb 400,- Kč
1/2 str. čb 200,- Kč
1 strana barva 800,- Kč (2. - 4.str. obálky)
1/2 str. barva 400,- Kč (2. - 4.str. obálky)

 

Redakční uzávěrky

Redakční uzávěrky jsou každý rok ve stejných termínech:
číslo 1/20xx - 31. ledna
číslo 2/20xx - 30. září