Podmínky udělení vůdcovského odznaku

Klub chovatelů foxteriérů ČR, z.s. jako dík všem vůdcům, kteří pravidelně cvičí a předvádí foxteriéry na loveckých zkouškách, uděluje "vůdcovské odznaky", a to za následujících podmínek.

Vůdcovský odznak uděluje výbor klubu 1x ročně členům KCHF ČR po splnění níže stanovených podmínek. Vůdce doloží soudcovskými tabulkami úspěšné vykonání jednotlivých zkoušek, vždy do konce roku přecházejícího udělení ocenění, výcvikáři klubu. Jednotlivé vůdcovské odznaky se udělují postupně od nejnižšího k nejvyššímu, tedy III. poté II. a nakonec I. stupeň (tzn., že držitel I. stupně musí být držitelem II. i III. stupně). Pro jednotlivé stupně jsou stanoveny počty různých jedinců, kteří musí stanovené počty a druhy zkoušek naplnit:

III. stupeň

1) 3x ZV
2) 3x ZN
3) 3x některou z ostatních zkoušek (PZ, LZ, VP, VZ, BH, BZ, ZH, ZVVZ)
Podmínky lze splnit s minimálním počtem tří různých jedinců plemene foxteriér a s maximálním počtem devíti jedinců plemene foxteriér.

 

II. stupeň

1) 4x ZV
2) 4x ZN
3) 4x některou z ostatních zkoušek (PZ, LZ, VZ, ZH a z toho jedna zkouška musí být pořádána KCHF ČR nebo na úrovni, kde se zadává titul CACT, R-CACT, CACIT a R-CACIT)
Podmínky lze splnit s minimálním počtem čtyř jedinců plemene foxteriér a s maximálním počtem dvanácti jedinců plemene foxteriér.

 

I. stupeň

1) 5x ZV
2) 5x ZN
3) 3 jedinci (PZ nebo LZ) a 2 jedinci (VZ nebo ZH a z toho jedna zkouška musí být pořádána KCHF ČR nebo na úrovni, kde se zadává titul CACT, R-CACT, CACIT a R-CACIT)
Podmínky lze splnit s minimálním počtem pěti jedinců plemene foxteriér a s maximálním počtem patnácti jedinců plemene foxteriér.

 

Držitelé vůdcovských odznaků

III.stupeň

Adamec Jaroslav
Adámková Jana MgA, Ing.
Bednář Jaroslav
Beránek Jiří
Flener Pavel Bc.
Goby Richard
Homolová Kateřina
Hutěčka Vladimír Ing.
Hutěčka Vladimír Ing.st.
Kleinhampl Vít Ing.
Králíčková Jitka
Kubrický Marek
Loesel Diana
Martoni Jan
Menclová Petra MVDr.
Michálek Petr
Nováková Iveta
Oujezský Stanislav
Papež Bohuslav
Pospíchal Martin
Smékal Dalibor
Švéda František
Trnka Pavel
Vaškuj Karel
Vejnarová Denisa MVDr.

II.stupeň

Adamec Jaroslav
Adámková Jana MgA, Ing.
Beránek Jiří
Hutěčka Vladimír Ing.st.
Kleinhampl Vít Ing.
Michálek Petr
Nováková Iveta
Papež Bohuslav
Pospíchal Martin
Smékal Dalibor
Trnka Pavel
Vaškuj Karel

I.stupeň

Adamec Jaroslav
Beránek Jiří
Hutěčka Vladimír Ing.st.
Kleinhampl Vít Ing.
Michálek Petr
Nováková Iveta
Papež Bohuslav
Pospíchal Martin
Vaškuj Karel