Historie plemen a klubu, období 1999 - 2008

1999

Klub má na konci roku 380 členů. 
Celkem bylo zapsáno 242 + 3 importi štěňat FXD v 70 vrzích a 189 štěňat + 5 importů FXH v 44 vrzích. V chovu FXH se stále velmi využívá pes Oskar de la Rosa a Benny v. Jemchen u FXD  je to Wotan Star Franke a Giles Tajfun.
Poprvé byla v Horním Jelení, vyjma zkoušek, pořádána také Speciální výstava. Posuzoval  František Polehňa. Vítězem speciální výstavy a BOB se stal FXH  Akim z Černovické obory maj. Svobodová L. feny vyhrála Bony Šakvic L. Svobody. FXD vyhrál Gero ze Stříbrné maj. Petr Gossel vítěznou fenou a BOB byla Angie v. Sheuerferld maj. Jaroslav Adámek.
Klubové barvářské zkoušky v Horním Jelení vyhrál FXD Xady Star Franke vedený J. Klofátem. Bezkontaktní norování vyhrála fena FXD Vanta z Lipavy vedená O. Ryšavým.
Na Klubové výstavě v Praze posuzoval Roman Sedlák. Hladkosrsté psy vyhrál nový import z Německa  Benny v. Jemchen, který byl i BOB, klubovou vítězkou ve fenách se stala Niara od Rytíře Malovce majitelem obou byla Iveta Nováková.  FXD Klubovým vítězem a BOB se stal Niki Star Franke vítěznou fenou Myster Star Frankem majitel obou byl František Polehňa.
V tomto roce proběhl také první ročník Memoriálu Františka Stehlíka CACIT soutěž teriérů podle všestranných zkoušek. Jedinou účastnicí za foxteriéry byla fena Idea od Rytíře Malovce vůdce Iveta Nováková, která soutěž dokončila v III.ceně.

2000


Klub má 422 členů. Bylo zapsáno FXH 217 štěňat v 51 vrzích a 274 štěňat FXD v 74 vrzích. V chovu výrazněji působili psi FXH Xambo of Fair Play, Benny v Jemchen, Oskar de la Rosa FXD Wotan Star Franke, Giles Tajfun, Grosso v.d. Bismarckquelle.
Speciální výstavu v Horním Jelení posuzoval Oldřich Ryšavý. FXH  Vítěz speciální výstavy se stal Benny v. Jemchen maj. Iveta Nováková, feny vyhrála a BOB získala  Vasja Lemart maj. Radek Slováček. FXD Vítěze speciální výstavy a BOB, včetně vítěze výstavy získal nový import z Německa  Grosso v.d. Bismarckquelle majitel Petr Gossl speciální vítězkou se stala Angie v. Sheuerferld maj. Jaroslav Adámek.
Klubovou barvářskou soutěž v Horním Jelení vyhrála fena FXD Holly Tajfun vůdce Bohuslav Papež před FXH Imarem ze Šilfova dolu vedeným Martinem Pospíchalem.
Zkoušky z norování vyhrála FXD Iris ze Stříbrné vůdce Petr Gossl před FXH Axou z Borotínských lesů vůdce. Ing. Brož Antonín.
Klubovou výstavu v Praze posuzovala Eva Letáčková  FXH Klubový vítěz se stal Pretty White od Rytíře Malovce maj. Jan Neubauer Klubovou vítězkou a BOB Daisy Tuskulum maj. Hutěčka Vladimír. FXD Klubovým vítězem a BOB se stal Bajard Taxon Junior maj. Zdena Cedidlová klubovou vítězkou byla Ustim Star Frankem majitel František Polehňa.
V listopadu proběhla konference, která zvolila nový výbor. Předsedou klubu se stala paní Eva Letáčková

2001


Členská základna v tomto roce měla 473 členů. KCHF se stal členem Intery.
Celkem zapsáno FXH 264 štěňat + 1 import v 54 vrzích. FXD 288 štěňat + 6 importů v 78 vrzích. Nejvíce využívaní plemeníci byly FXH Xambo of Fair Play, Yukon od Rytíře Malovce, Kenno v.d. Bismarckquelle u FXD Wotan Star Franke, Tiger Star Franke a Black Star Franke.
Speciální výstavu v Horním Jelení posuzoval František Švéda FXH Vítěz speciální výstavy se stal Bril ze Šilfova dolu maj. Blažej Radovan, Speciální vítězkou a BOB Vasja Lemart maj. Radek Slováček. FXD vítěz speciální výstavy a BOB Xicolo v.d. Bismarcquelle maj. Polehňa František feny Erna z Lipavy maj. Oldřich Ryšavý.
Na KBZ nastoupilo 9 foxteriérů vítězem se stala FXH Alca Steinbach terry CACT- vedená Bohuslavem Papežem. R-CACT a druhý byl FXD Gordon Tajfun vůdce Jaroslav Adámek. Na klubových zkouškách v norování se sešlo 14 psů. Vítězem se stala FXD Idea Tajfun vůdce Galia E.
Na Klubové výstavě v Praze tradičně pořádané s Klubem chovatelů teriérů posuzoval australský rozhodčí Derek Hyde a na výstavě bylo rekordních 50 foxteriérů (běžně se v té době vystavovalo kolem 25). FXH Klubový vítěz a BOB Yukon od Rytíře Malovce Klubová vítězka byla Vasja Lemart. FXD Klubový vítěz a BOB Bajard Taxon maj Zdena Cedidlová, klubová vítězka Angie v. Scheuerfeld  maj. Jaroslav Adámek.
V září proběhl II. Ročník Memoriálu Františka Stehlíka podle VZ. Soutěž konaná pro teriérská plemena se zadáním CACIT, pořádaná ob rok. Byly obsazené 2 skupiny, dokončilo pouze 5 psů. Zčastnili se 3 foxteriéři a to Holly Tajfun vůdce Papež Bohuslav – odvolaná při slídění, Aron Tuskulum – vůdce Ing. Hutěčka Vladimír ml. – neobstál a Riga od Rytíře Malovce – vůdce Iveta Nováková, III.cena – nejlepší práce v lese. 
Zemřela dlouholetá členka a funkcionářka klubu a chovatelka foxteriérů Alena Růžičková chovatelská stanice „Kvadrant“

2002


Klub měl 499 členů. Celkem bylo zapsáno 284 štěňat FXH + jeden import v 60 vrzích a 294 plus 5 importů FXD v 82 vrzích. V chovu byli nejvíce využívaní tito plemeníci FXH Benny v. Jemchen, Kenno v. Bismarckquelle a zapůjčený anglický pes Sufredon Red Admiral. FXD Starring Hans, Black Star Franke, Denjo v.d. Bismarckquelle. 
Speciální výstavu přijel posuzovat prezident Anglického foxteriér klubu pan Peter Winfield (chov Riber). Na výstavu bylo přihlášeno nevídaných 81 psů, tedy dvojnásobek běžného počtu, což ukázalo na to, že zahraniční rozhodčí – renomovaní chovatelé, jsou pro vystavovatelé zajímaví. Speciálním vítězem se stal Vabang od Rytíře Malovce maj. Kufner Jiří, Speciální vítězkou a BOB Zimní záře od Rytíře Malovce maj. Neubauer Jan. FXD Speciální vítěz byl původem finský pes Starring Hans maj. Gossl Petr a speciální vítězkou byla původem francouzská Ofra de la Valle du Perou maj. Iveta Nováková.
Na KBZ se sešlo 7 foxteriérů vítězem a CACT se stala FXD Holly Tajfun vůdce Bohuslav Papež, druhá byla FXH Bára z Dlouhých dílů R-CACT vůdce Pavel Trnka. Na klubovém norování se sešlo 20 foxteriérů vítězkou se stala FXD Anny Curly Hooligan vůdce Jaroslava Adámka.
Klubovou výstavu v Praze posuzoval František Polehňa FXH  Klubový vítěz se stal Kenno v.d. Bismarckquelle maj. Lubomír Chmelař Klubovou vítězkou pak Belle Star Owl Optima maj. Chmelař Lubomír BOB byl mladý Erney Steinbach terry maj. Papež. FXD Klubový vítěz a BOB Starring Hans maj. Gossl Petr KV fena Jelka ze Sengetova maj. Semanovi
V roce 2002 proběhly první klubové honičské zkoušky na sokolovsku za účasti 8 foxteriérů. Vítězem a CACT se stal FXD Gordon Tajfun vůdce Jaroslav Adámek, druhá a R-CACT zkončila FXD Idea Tajfun vůdce Eduard Galia.

2003


Stav členské základny 509 členů. Členský příspěvek je stále 200,- Kč. Bylo zapsáno 295 štěňat FXH v 69 vrzích. FXD 284 štěňat v 71 vrzích. Výrazní plemeníci v chovu byli: FXH Agria Intermezzo, Chart Tuskulum, Sufredon Red Admiral,  FXD Goffi z Kuliaru, Santo Star Franke, Black Star Franke
Speciální výstavu v H. Jelení přijela posuzovat dánská rozhodčí Lilien Brown. Speciálním vítězem FXH se stal Guliver z Děkanu maj. Radek Slováček speciální vítězkou a BOB Vasja Lemart. FXD Speciální vítez byl Daro v.d. Bismarckquelle maj. W.F.Schonenberg speciální vítězka pak Irga Abdank.
Na Klubovou barvářskou soutěž v Horním Jelení nastoupilo 8 psů, vítězem a CACT se stal FXH Chart Tuskulum vůdce Hutěčka Vl. ml. Druhým byl bratr FXH Chasko Tuskulum s vůdcem Vladimírem Hutěčkou st.  Na klubové norování nastoupilo  pouze 6 psů, vítězem se stala Iva z Lankače FXD vůdce  Antonín Kohler.
V roce 2003 pořádalo sousední Slovensko Evropskou výstavu a vzhledem k tomu, že Klub chovatelů teriérů naplánoval termín své tradiční klubové výstavy na stejné datum, poprvé v novodobé historii KCHF oddělil klubovou výstavu od teriérů v Praze a uspořádal jí samostatně na zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou. Od tohoto roku se výstavy již pořádali samostatně střídavě v Čechách a na Moravě. Klubovou výstavu přijela posuzovat Carola Mohrke z Německa. Klubovým vítězem se stal FXH  Tizian od Rytíře Malovce  maj. Interholz Miroslav Klubovou vítězkou a BOB Zimní záře od Rytíře Malovce  maj. Nováková Iveta. FXD Klubovým vítězem byl Black Star Franke, Klubovou vítězkou pak Irga Abdank oba v majetku F. Polehni.
Úspěch zaznamenali čeští chovatelé a vystavovatelé na Evropské výstavě v Bratislavě. FXH Kilián od Rytíře Malovce maj. Jan Neubauer se stal Evropským vítězem mladých stejného titulu dosáhla i fena FXD Irga Abdank maj. František Polehňa a Evropského vítěze získal FXH Chart Tuskulum maj. Vladimír Hutěčka ml.
V tomto roce proběhl 3. Ročník Memoriálu Františka Stehlíka podle VZ. Zúčastnili se 2 zástupci foxteriérů a oba dokončili. FXH Yucca od Rytíře Malovce vedená B. Papežem skončila v II. Ceně a pes FXH Jury v. Jemchen vůdce Jaroslav Adamec dokončili ve III.ceně
Na konci roku proběhly v Horním Slavkově Klubové barvářské zkoušky, kterých se zúčastnilo 10 psů. Vítězem se stala fena FXH Alca Steinbach terry vedená Papežem Bohuslavem CACT, druhý a R-CACT byl FXD Dar z Úsova vůdce Petr Demel.

2004


Klub měl 543 členů.  Celkem bylo zapsáno 264 štěňat FXD z 64 vrhů 327 štěňat FXH z 72 vrhů. Poprvé v historii klubu se stalo, že se narodilo více vrhů foxteriéra hladkosrstého před drsnosrstým. Nejvíce využívání psi byli FXD Denjo v.d. Bismarckquelle, Goffi z Kuliaru, Lord z Anglického dvora FXH Komic v.d. Bismarckquelle, Princ od Rytíře Malovce. 
Klubovou výstavu v Ježově na Moravě, posuzoval německý rozhodčí Ing. Kubica Rudolf (rodák z ČR před emigrací byl předseda KCHF). FXH Klubový vítěz a BOB se stal Chart Tuskulum maj. Hutěčka Vladimír, Klubová vítězka fena byla Karamela od Rytíře Malovce maj. Iveta Nováková. FXD Klubový vítěz a BOB byl Xicolo v.d. Bismarckquelle a fena Daffi Star Franke majitele Františka Polehni.
Speciální výstavu  v H. Jelení posuzoval německý rozhodčí Hans Walter Schneider. Vítězem FXH SV se stal Orlík od Rytíře Malovce maj. Litavská-Michalová Z.  Vítězka SV a BOB se stal Belfox Briarosse maj. Iveta Nováková. FXD Vítěz SV a BOB Banto Star Franke maj. Panýrek P. feny VSV Daffi Star Franke maj. Polehňa F.
Klubových BZ se zúčastnilo 12 psů, jako první se umístil FXH pes Enrico od Hrubého lesa CACT, vůdce Martin Pospíchal, na druhém místě zkončila FXH  fena Charisma Boramo Sole vůdce Milan Rotek, R-CAC. 
Na Klubových norovačkách bylo přihlášeno 13 psů, vítězem se stala Iva z Lankače FXD, vůdce Kohler Antonín.
V září tragicky zemřel dlouholetý úspěšný chovatel FXD Bohumil Lísa chov. „ze Žichovic“.  
Honičské zkoušky v Horním Slavkově absolvovalo 7 psů. Vítězem se stal FXD Gino Steinbach Terry vůdce Václav Malý
V listopadu proběhla konference, která zvolila nový výbor, předsedkyní se stal opět paní Eva Letáčková.

2005


Stav členské základny 517 členů. Členský příspěvek byl zvýšen na 300 Kč. 
Narodilo se 179 štěňat FXD z 46 vrhů. 274 štěňat FXH z 64 vrhů. Nejvíce krytí (více jak 5) zaznamenali FXD Dar z Úsovska, Goffi z Kuliaru  FXH Princ od Rytíře Malovce, Belfox Cadafi 
Klubová výstava se konala na zámku Ohrada u Hluboké, posuzoval irský rozhočí Philip O´Brian. FXH  - KV a BOB Erney Steinbach terry, KV Cherry Lady z Děkanu  FXD Yes ze Stříbrné maj. Dlouhý Tomáš, KV fena a BOB Kiss Star Franke  maj. František Polehňa.
Speciální výstavu v Horním Jelení posuzoval slovenský rozhodčí Marian Štefek. Vítěz SV a BOB FXH byl Erney Stenbach terry maj. Bohuslav Papež, VSV Karamela od Rytíře Malovce maj. Iveta Nováková FXD VSV Yes ze Stříbrné maj. Tomáš Dlouhý, VSV fena Kiss Star Franke, BOB Feebee z Benkovského kopce maj. Smékal Dalibor.
Zkoušky v H.J.
2005 zemřel Bohuslav Kubeš působil jako výcvikář klubu a také předseda. Byl aktivní pořadatel klubových soutěží v norování. Chov. „Hvězda Vysočiny“ .

2006

501 členů ČMKU povolila klubům další klubovou výstavu bez zadávání Klubového vítěze. Ve stejném roce se staly klubové výstavy povinné pro uchovnění. KCHF od tohoto roku pořádá dvě klubové výstavy a jednu speciální. Speciální je tradičně v Horním Jelení. Klubové se střídají  Čechy – Morava.
Klubová výstava byla pořádana v Horce na Moravě, přijel jí posuzovat finský rozhodčí Ola Tuovinen. KV vítězem se stal Princ od Rytíře Malovce – maj. Iveta Nováková, KVa BOB byla fena Alaska od Rytíře Malovce maj. Pospíchal Martin. FXD KV získal Kiper Star Franke maj. Panýrek P. FXD KV fena a BOB byla Kiss Star Franke maj. F. Polehňa. 
Speciální výstavu v Horním Jelení posuzoval maďarský rozhodčí a chovatel foxteriérů pan András Korozs (chov Agria). Vítězkou SV a BOB FXH se stala Countess od Rytíře Malovce VSV pes byl Belfox Diamond majitelem obou Iveta Nováková, FXD VSV a BOB byl  Cassarnon Maximus fena VSV Kiss Star Franke maj. František Polehňa.
V chovu byli nejvíce využíváni tito plemeníci, hladkosrstí psi  Athos Kelečský poklad, Fred z Akátové stezky, zapůjčený anglický pes Boreham Beau Brumel, Belfox Cadafi a Princ od Rytíře Malovce z drsnosrstých pak Dukát od Rytíře Malovce, Dar z Úsovska, Black Star Franke, Bodie z Benkovského kopce, Ciro z Lankače, Tiger Star Franke.
Klubových barvářských zkoušek v Horním Jelení se zúčastnilo 12 foxteriérů. Vítězem a CACT se stala fena FXH Catty z Určic – vůdce Náhlý Aleš, druhá a R-CACT zkončila FXH Chelsie od Akátové stezky vůdce Beránek Jiří. Klubových zkoušek znorování se zúčastnilo 15 psů, vítězem byla FXD Nella z Lipavy vůdce Oldřich Ryšavý. Vítězem HZ se stal FXH Bryl od Štěpánského rybníka - CACT- Diviačiar, jako druhý byl FXH Charles Steinbach terry, nejlepším drsnosrstým byl Grif Steinbach terry. V roce 2006 složilo zkoušky 113 foxteriérů hladkdosrstých a 65 foxteriérů drsnosrstých.
TOP Foxteriér krásy: Kilián od Rytíře Malovce maj. Sehnalíková, Kiss Star Franke maj. Polehňa. TOP foxteriér práce: Petti Tuskulum maj. Flener Pavel a Ir z Viselců maj. Voborník Jiří
2016 se uskutečnil první společný dovolenkový tábor pro majitele foxteriérů.
 

2007


Klub měl 516 členů. Bylo narozeno 334 štěňat v 87 vrzích FXH 8 importů a 196 štěňat ve 43 vrzích FXD + 2 importi. Nejvíce používaní plemeníci FXD Omar z Kuliaru, Black Star Franke, Effe West Fox, Merlin v.d. Schonen bergen,  FXH Athos Kelečský poklad, Kilián od Rytíře Malovce, Boreham Beau Brummel, Enrico a Indigo od Hrubého lesa, Pretty White a Winter Win od Rytíře Malovce.
Klubová výstava proběhla v Češňovicích u Č. Budějovic, posuzovat jí příjel rumunský rozhodčí pan Geana Radu (Delaware). Bylo přihlášeno 121 foxteriérů. Klubovou vítězkou a BOB v hladkosrstých se stala maďarská fena Agria Flamingo maj. Mitnyan Janos, klubovým vítězem belgický Belfox Diamond maj. Iveta Nováková, v drsnosrstých Klubová vítězka a BOB Jacquelin z Benkovského kopce maj. Voborník Jiří, Klubovým vítězem původem německý Merlin v.d. Schonen Bergen maj. Smékal Dalibor.  Pozvání posuzovat Speciální výstavu v Horním Jelení přijala anglická rozhodčí paní Jeny Thornton. Počty foxteriérů na klubových výstavách se již několikrát přehouply přes 100 a tak klub přistoupil k tomu, že třídy štěňat, dorostu a veteránů posuzoval druhý rozhodčí pan František Švéda z ČR.  FXH: Vítězem speciální výstavy a BOB se stal Harlekýn od Hrubého lesa maj. Sháněl Michal, VSV fena Countess od Rytíře Malovce maj. Iveta Nováková v drsných  VSV a BOB Kiss Star Franke maj. František Polehňa  pes VSV Kipper Star Franke maj. Panýrek Patrik
Počty plánovaných Klubových zkoušek se navyšují  na  10. 
Na klubové norování v H. Jelení nastoupilo 19 foxteriérů uspělo 16. Vítězem se stal FXD Fejt z Havlanky vůdce Petr Demel. Na BZ nastoupilo 10 psů vítězem a CACT se stala hladkosrstá Dakota od Štěpánského rybníka vůdce Jiřího Beránka, jako druhý a RCACT byl FXH Lancelot od Rytíře Malovce vůdce Jindřich Fixa. HZ v Sokolově vyhrála Chesie od Akátové stezky vůdce Jiří Beránek I. cena CACT, HZ v Slezských Rudolticíh Alaska od Rytíře Malovce I.cena CACT. V roce 2007 zkoušky složilo 61 FXD a 154 FXH.
TOP foxteriér FXH za rok 2007 fena Genesiss Gaudea Kelečský poklad maj. Sehnalíková Soňa, TOP foxteriér FXD Uzzu Star Franke maj. František Polehňa. Pracovní TOP FXH Qwerr Steinbach terry maj. Hemr Luboš, FXD Bes Lichnoveček maj. Vaškuj Karel.

2008


klub slaví 80 let od založení, má 520 členů. 
Narodilo se 92 vrh FXH a v nich 377 štěňat plus 6 importů.  FXD 57 vrhů v nich 243 štěňat plus 3 importi. Nejvíce využívaní plemeníci: FXH Fred od Akátové stezky, Belfox Gigolo, Erney Steinbach Terry, Vabang od Rytíře Malovce  FXD: Travella Sporting Chance, Omar z Kuliaru,  t´Beauke Jagerken Elias
První tzv . malá klubová výstava bez zadáváníé Klubového vítěze proběhla v Borotíně. BOB – FXH Bell Fox od Rytíře Malovce maj. Iveta Nováková FXD Feebee z Benkovského kopce – maj. Dalibor Smékal.  Klubová výstava se konala v Roštíně  na Moravě a přijeli jí posuzovat irští chovatelé a rozhodčí manželé Delmarovi. FXH BOB  se stal mladý pes Urex Steinbach Terry maj. Papež Bohuslav,  Klubovou vítězkou import z Belgie Belfox Eve majitelka feny Iveta Nováková, Klubovým vítězem madarský Agria Wild Word v majetku Petera Glezga ze Slovenska.  FXD Klubový vítěz a BOB se stal importovaný pes z Anglie Travella Sporting Chance majitel Polehňa + Šobr. Klubovou vítězkou z Německa importovaná Zilva v. Jünglingshov majitele Peše Václava. Oslava výročí 80. let od vzniku klubu byla směřovaná na tradiční víkend v H. Jelení. Speciální výstava byla doplněna o Jubilejní výstavu. Tyto akce  přijeli posuzovat manžele Möhrkeovi z Německa (chov. v.d. Bismarckquelle). Tato stanice dlouhodobě ovlivňovala český chov. Proběhla slavnostní večeře, pozváni byli prezidenti klubů z okolních států a významní staří chovatele foxteriérů. Vítězové  SV byli: FXH BOB maďarská Agria Maggie Mae (třída mladých) majitel Andras Korozs, pes VSV Sam Steinbach terry maj. Bečka Pavel, fena Belfox Eve majitelka Iveta Nováková. FXD BOB VSV byl slovenskýYorky z Kuliaru maj. Ing. Kubala Jaroslav  VSV  fena Kiss Star Franke majitel František Polehňa.  Jubilejní výtava dopadla následovně: FXH BOB Agria Quarrywood VJV Belfox Emperor majitel obou  Korozs Andrasz,  VJV  VJV Belfox Eve - maj. Nováková Iveta, FXD: VJV BOB Yorky z Kuliaru maj. ing. Jaroslav Kubala, VJV - Xuxu Star Franke maj. František Polehňa. 
Tradiční klubové barvářské zkoušky v H. Jelení vyhrál pes FXD Gero Steinbach terry vůdce a majitel Bohuslav Papež - I.cena CACT, jako druhá v I. ceně s R-CACT se umístila Hejdy z Borotínských lesů majitel a vůdce Ing. Brož Antonín. Zkoušek z norování se zúčastnilo  16 psů, 14 obstálo jako první byla FXH Bella de Jean Baptiste s Loukotou Zdeňkem, nejlepším drsným pak Ria z Lipavy s Mottlem Petrem. V roce 2018 absolvovalo 54 psů FXD zkoušky a 164 zkoušek složili FXH. Klub plánuje cca okolo 10 klubových zkoušek, ne ze všech jsou dodány výsledky. Na Moravě proběhly LZ - vítězem se stal Romano od Hrubého lesa FXH - vůdce Martin Pospíchal, BZH - vítěz Alaska od Rytíře Malovce - FXH - vůdce Martin Pospíchal, ZH - vítěz Románo od Hrubého lesa - vůdce M. Pospíchal.  HZ na Sokolovsku vyhrál Charles Steinbach Terry vedený B. Papežem. 
TOP foxteriérem krásy FXH  se stal Delaware Zeus maj. Soňa sehnalíková, FXD  Travella Sportin Chance maj. František Polehňa. TOP foxteriér práce FXH Charles Steinbach terry maj. Bohuslav Papež, FXD Gero Steinbach terry maj. Bohuslav Papež.
Na konci roku proběhla Konference, předsedkyní na období 2008-2012 byla zvolena Iveta Nováková.

Autor: IN
Přečteno: 1336x
Vydáno: 17.7.2019

Speciální výstava 2000

Zpět

Další články v kategorii

Historie plemen a klubu, období 2009 - 2018
Historie plemen a klubu, období 2019 -
Historie plemen a klubu, období 1989 -1998
Historie plemen a klubu, období 1969 -1988
Historie plemen a klubu, období 1949 -1968