Historie plemen a klubu, období 1928 - 1948

Rok 1928

Jak již bylo uvedeno, od tohoto roku se datuje vznik KCHF.  H. Dewettr píše ve Stráži myslivosti poznatky z posuzování drsnosrstých foxteriérů v Anglii, upozorňuje na standard a velikost foxteriéra, popisuje lovecké využití foxteriérů. Prvním předsedou byl od roku 1928 zvolen Emanuel Libý.

Rok 1929

Československý chov dosáhl významného úspěchu na mezinárodní výstavě v Lipsku, kde zvítězil hladkosrstý pes Firefield Povam chovatele a majitele G. J. Payneho z Prahy. Tento hladkosrstý pes také zvítězil na výstavě v Praze, kde posuzoval známý německý rozhodčí a chovatel foxteriérů F. v. Lotzbeck. Toho roku se konala také dvě velká norování v Košicích a celostátní v Třebíči.

Rok 1930

II. mezinárodní výstava se konala v Praze, kde 10 hladkosrstých a 18 drsnosrstých posuzoval Otto E. Weis, akademický malíř z Mnichova. Šampiony se stali hladkosrstý pes Firefield Povam, hladkosrstá fena Liebeth of Fabianka (chov a maj. Dr. Sacher, Lučenec), drsnosrstý pes Niki Helmec (maj. R. Sedlák, Třebíč) a drsnosrstá fena Odysea v. Onoldia (maj. J. Děda, Praha). Mimoto byli vystavováni známí hladkosrstí Frem Iris, drsní Melva Marquis (import z Anglie), Bube v. Plessburg, Petwick Harkaway (import z Anglie), Skazy v. Waldeseck, Katus Janova Hora, Talavers Settler (import z Anglie) a jiní. Na ostatních výstavách úspěšně vystavují chovy Perun (Dr. Fencik, Slovensko), Helmec (K. Román, Helmec), Janova Hora (F. Jandík, Vizovice), Slavkov (F. Martinásek, Slavkov), z  Nehradova (F. Sedlák, Třebíč), Iris (Ing. Peták, Praha), Diana (J. Hubálek, Kamenice).

Na Mezinárodní výstavě v Bratislavě, kde bylo z celkového počtu 97 vystavovaných psů 37 foxteriérů, zvítězil drsnosrstý pes Melva Marquis (maj. Douchová, Praha).

Vítezem norování v Babyloně u Domažlic se stal drsnosrstý Duk Litomyšl (chov. K. Podhajský; maj. J. Frnoch, Herštýn), který se ihned po vpuštění vrhnul na škodnou, kterou dávil nejlepším hrdelním chvatem za 2,5 minuty.

Rok 1931

Na  III. mezinárodní výstavě v Pardubicích zvítězil hladkosrstý pes Firefiel Povan (maj. V. Uher, Praha). Dalším výborným hladkosrstým psem byl již známý Frem Iris (chov. a maj. Ing. Peták, Praha). Vítězem v norování v Babyloně u Domažlic se stal Vítěz Bobe v. Plessburg majitele V. Uhra z Prahy, který držel jezevce 3 minuty hrdelním chvatem. Norování posuzovali F. Jandík a H. Renner. V roce 1931 bylo zapsáno 547 drsnosrstých a 28 hladkosrstých foxteriérů (na porovnání též 420 krátkosrstých a 70 drsnosrstých ohařů).

Rok 1932

V tomto roce již dosáhl chov Iris prvenství v Čechách, a to jak v chovatelství, tak i na zkouškách povrchových i v norování. Na Slovensko je importován další chovný materiál z Anglie a Německa. Chov Helmec importoval drsnosrstého psa Papua Skarabeluse (o: Ch. Watteau Spellbinder, m: Passion v. Grunewald) a drsnosrsté psy Kiefera v. Fangeturn (o: Ch. Präsident v. Grunewal,  m: Princessin v. Grunewald), Grilla v. d. Ludwigshőhe a jiné.

Na IV. mezinárodní výstavě v Praze, kde devět hladkosrstých a 37 drsnosrstých posuzoval rozhodčí H. Renner, zvítězil drsnosrstý pes Petwick Harkaway a drsnosrstá fena Elisabeth of Cardiff chovatele a majitele A. Šilingera z Prahy. V chovatelských skupinách zvítězil chov of Cardiff  A. Šilingera před chovem Iris Ing. Petáka.

Na norování lišky v Plzni zvítězil drsnosrstý pes Vítěz Chodska Jerry Iris, který v šesté minutě lišku dávil hrdelním chvatem. V soutěži na jezevce titul zadán nebyl. Nejlepší výkon předvedla drsnosrstá fena Erika v. Bereg majitele J. Cebeho, která jezevce dávila ve třetí minutě hrdelním chvatem.

Rok 1933

4. července 1933 se konalo celostátní norování v Poděbradech, které posuzovali F. Jandík, Dr. Jelínek a K. Román. Při účasti 24 norníků zvítězil a titul Šampion obdržel známý drsnosrstý foxterier Black Boy Helmec (chov. Román, maj. Valc, Věkoš). Tento pes uchopil za 60 vteřin jezevce týlním chvatem a táhl ho z nory ven. Na velkém norování v Lešné zvítězila z Anglie importovaná drsnosrstá fena Begum Una (majitel B. Kinský z Lešné). Při norování v Brně zvítězil Vítěz Piras of Cardif (majitel W. Porsta z Moravského Krumlova).

Na celostátní výstavě v Praze obdržel titul Šampiopn drsnosrstý pes Niki Helmec. Na speciální výstavě Československého teriér klubu v Praze obsazují přední místa drsnosrtí foxteriéři z chovu of Loveland chovatelky F. Haasové z Prahy. V Mladé Boleslavi se konaly speciální povrchové zkoušky foxteriérů, kde nejlepší povrchové práce předvedli Vítěz Chodska Jerry Iris a drsnosrstá fena Šipka z Kozího Hrádku (po známém chovném psu Babem v. Plessburg, který na Podhajského memoriálu v Brně dosáhl I. ceny). V roce 1933 bylo zapsáno 39 hladkosrstých a 896 drsnosrstých foxteriérů (pro porovnání též 494 krátkosrstých a 130 drsnosrstých ohařů).

Rok 1934

Na mezinárodním norování v Lešné u Valašského Meziříčí posuzovali F. Jandík a M. Mužík. V soutěži na lišku zvítězila známá drsnosrstá fena Galli Troppau (chov. PhMr. Czeike, Opava; majitel B. Kinský z Lešné) a v soutěži na jezevce drsnosrstý foxteriér Vítěz Aman z Chodska (chov. J. Holub, Domažlice; maj. B. Kinský, Lešná).

Na celostátní výstavě v Praze u rozhodčího Rennera z Chebu obdržel titul Šampion drsnosrstý pes Star of Loveland (chov. a maj. F. Haasová z Prahy). Na zemské výstavě v Brně zvítězil u víděňského rozhodčího Pawelka hladkosrstý pes Look v. Sonnenwinkel (chov. a maj. F. v. Lotzbeck) a drsnosrstá fena Glory of Leveland (chov. F. Haasová, maj. F. v. Lotzbeck). Tuto fenu brzy potom koupil B. Kinský z Lešné a stala se zakladatelkou celého jeho chovu von Lőschna.

Rok 1935

Na celostátním norování v Lánech se sešlo 23 foxteriérů. Posuzovali V. Uher, H. Renner a Ing. Tichota. Na lišku zvítězila drsnosrstá fena Girl of Green Island (chov. a maj. H. Dewetter z Prahy). Tato fena uchopila lišku hrdelním chvatem za 60 vteřin. Nejlepší práci na jezevce předvedl drsnosrstý pes Jahr v. d. Aache, jehož vedoucím byl W. Porst z Moravského Krumlova. Ve třídě vítězů zvítězila drsnosrstá fena Galli Tropau maj. B. Kinského z Lešné.

Na norování v Lešné, kde 27 foxteriérů posuzovali rozhodčí F. Jandík a M. Mužík, obdržela I. cenu ve třídě nováčků drsnosrstá fena Glory of Loveland maj. B. Kinského. Třídu hlavní vyhrál drsnosrstý pes Jahr v. d. Aache rovněž majitele B. Kinského a I. ceny dosáhla také drsnosrstá fena Prismas Guzzi chovatele a maj. Schedlbauera z Vídně. Třídu hlavní na jezevce a titul Vítěz země Moravskoslezské 1935 obdržel drsnosrstý pes Piras of Cafdiff majitele V. Porsta, třídu vítězů na jezevce a titul Vítěze ČSR 1935 obdržela známá drsnosrstá fena, Vítězka země Moravskoslezské 1934, Galli Tropau majitele B. Kinského. Tohoto norování se zúčastnili také hosté z Rakouska, a to předseda rakouského Foxteriér klubu R. Pawelek, Schedlbauer a Dr. Ogrinz, kteří se svými psy mimo jiné předvedli ukázku výcviku foxteriérů na povrchu. Tito rakouští hosté se tohoto roku také zúčastnili dalšího moravského norování v Brně, kde nejlepšího výsledku dosáhla rakouská drsnosrstá fena Prismas Guzzi chov. a maj. Schedlbauera z Vídně. Velmi úspěšní byli i drsnosrstý pes Vítěz Wycote Collegian a hladkosrstý pes Mőris Styria.

Na výstavě ve Valašském Meziříčí byli nejlepší hladkosrstý pes Penat Blitz a hladkosrstá fena Giralda Glückauf maj. K. Hedvábného z Třebíče. Známého Vítěze Wycote Collegiana porazil drsnosrstýý pes Egon z Příbora majitele Valoucha z Ostravy.

Rok 1936

Na mezinárodním norování se zadáním čekatelství mezinárodního šampionátu práce CACIT v Lešné u Valašského Meziříčí zvítězil v soutěži na lišku drsnosrstý pes Brown Boy v. Bereg majitele Ing. K. Cebeho, který za 12 minut dávil hrdelním chvatem. V soutěži na jezevce a tiutul Vítěz ČSR 1936, CACIT získal Jerry Iris chovatele a majitele Ing. Petáka z Prahy. Rozhodčími byli F. Jandík, M. Mužík a R. Knoll.

Na mezinárodní výstavě psů  všech plemen v Brně, kde bylo předvedeno pět hladkosrstých a 44 drsnosrstých, zvítězili u rozhodčího E. Püringera z Vídně drsnosrstý pes Clonmel Superbus (maj. Endlweberová z Vídně) a drsnosrstá fena Glory of Loveland (maj. B. Kinský). Tohoto roku byl importován z Anglie B. Kinským výborný drsnosrstý pes Roundway the Fop, syn Int. Ch. Gallanta Foxe of Wildoaks. Na norování v Sušicích obdržel tento importovaný pes I. b cenu na lišku a I. b. cenu na jezevce za vazový chvat. Nejslavnější drsnosrstá fena Glory of Loveland obdržela rovněž I. cenu. Na tomto norování zadal rozhodčí Ing. Tichota nejlepšímu drsnosrstému psovi Trollu z Marmoše (chov. a maj. J. Cebe) titul Šampion ČSR 1936, proti čemuž později protestoval spolek Norník, neboť tento titul byl již toho roku zadán v Lešné.

Rok 1937

Na speciální výstavě foxteriérů v Praze, kde posuzoval rozhodčí Libý, zvítězil a čekatelství mezinárodního šampiona krásy CACIB obdržel hladkosrstý pes Molten Medler. V drsnosrstých psech pak zvítězil Wycote Councillor a CACIB získala drsnosrstá fena Makalle v. Lőschna (dcera známého Croyland Challengera) a Ch. Glory of Loveland (chov. a maj. B. Kinský z Lešné). Tohoto roku bylo zapsáno 570 foxteriérů.

Rok 1938

Na celostátní výstavě v Praze zvítězil anglický import drsnosrstý pes Wycote Councillor (maj. F. Haasová z Prahy) a drsnosrstá fena Cosima v. Lőschna (chov. B. Kinský, maj. F. Haasová z Prahy).

Na celostátním norování v Pardubicích obdržela titul Vítěz ČSR 1938 drsnosrstá fena Glory of Loveland maj. B. Kinského z Lešné. Od roku 1938 je předseda klubu pan Jaroslav Rydlo.

Roky 1939 - 1944

Následkem okupace a válečných událostí byl omezen chov psů a též kynologické akce.

V roce 1940 získal titul Vítěz drsnosrstý pes Pirol Iris (chov. a maj. Ing. Peták z Prahy) a v roce  1941 na výstavě v Pardubicích od německého rozhodčího Dr. Otty drsnosrstý pes Clown v. d. Sonnenkappe.

Od roku 1941 je předsedou klubu opět pan Emanuel Libý.

V roce 1943 se konaly podzimní zkoušky foxteriérů v Sadské, které posuzoval Ing. Tichota. Zvítězil drsnosrstý pes Credo Ping Fox (chov. a maj. F. Vacek z Prahy).
Chov foxteriérů v tehdejším Protektorátu Čechy a Morava pokračoval na stávajících krevních základech, někteří z českých chovatelů využili možnosti krýt své feny v Německu. Chovatel J. Veselý z Prahy (chov of  White Devil) kryl svoji fenu Dixy of Dreamland (krev Ch. Amllecote Not So Dustyho) vítězem Ripiti Reynardem. Z tohoto spojení vzešel známý drsnosrstý pes Halli of White Devil. Tento chovatele ještě kryl fenu Finku of White Devil Vítězem Clownem v. d. Sonnenkoppe a Passy Iris psem Husarem v. Schneebrüdl. Chov of Vili majitele V. Vilímovského z Prahy využil ke krytí Ripiti Re Controla. Chov Iris využil Glückpilz Wildfanga, Culverbrook Tackla, Stockfiel Neguse a Ripiti Reynarda. Chov v. Lőschna maj. B. Kinského z Lešné použil Croyland Chieftaina a Gero v. Gartenhause. Chov Norwich Z. Teleckého z Holešova použil Int. Ch. Wycote Dictatora.

Od roku 1943 je předsedou klubu pan Jan Popel 

Rok 1945

Ihned po osvobození se konaly výstavy psů. Na jedné z prvních v Prostějově se objevil drsnosrstý pes Cocker Panis, kterého na této výstavě zakoupil J. Veselý z Prahy. Tento pes silně ovlivňoval chov. Z jeho nejznámějších potomků se proslavil Vítěz Warland Cyr J. Junáška z Olomouce.

Na první poválečné celostátní výstavě v roce 1945 v Praze získal titul Šampion ČSR 1945 drsnosrstý pes Pandolfo Iris a drsnosrstá fena Pallida Iris. 

V tomto roce byl předseda opět pan Emanuel Libý.

Roky 1946 - 1948

Na celostátní výstavě v roce 1946 v Praze obdržel titul Šampion ČSR 1946 drsnosrstý pes Landlord v. Plattenhof (maj. M. Vojtíšková z Prahy) a drsnosrstá fena Chivi v. Lőschna, která pocházela rovněž po Croyland Chieftainovi ze slavné matčiny linie Makrelle a Ch. Makelle v. Lőschna a Ch. Glory of Loveland. Landlord byl pro svoji "moderní krev" a dokonalou stavbu těla hojně využíván v chovu a zanechal množství výborných potomků.

Teprve v roce 1948 začíná opětovně rozmach norování, kterému dává impuls F. Berka ze Zábřehu.

Od roku 1946 je předsedou klubu pan MVDr. Josef Soukup

Autor: IN
Přečteno: 1313x
Vydáno: 12.7.2019

Rozhodčí František Jan... Oldřich Nový ředitel N...

Zpět

Další články v kategorii

Předsedové KCHF ČR od jeho vzniku
Historie plemen a klubu, období 2009 - 2018
Historie plemen a klubu, období 2019 -
Historie plemen a klubu, období 1999 - 2008
Historie plemen a klubu, období 1989 -1998