Informace poradkyně chovu k onemocnění Spinocerebelární ataxie u hladosrstých foxteriérů

 

 

Jak byli naši členové a majitelé foxteriérů informováni, od března probíhala akce na kontrolu onemocnění SCA - Spinocerebelární ataxie u hladosrstých foxteriérů. Výbor se tímto problémem začal zabývat ihned poté, co dostal podnět o výskytu nemocného jedince a hned na to byl zjištěn testováním přenašeč.

Bylo přistoupeno k plošnému screeningu, tak abychom zjistili, jak moc je populace hladkosrstého foxteriéra v ČR zasažená. Kompletní výsledky testování, tak jak je má klub k dispozici, jsou zobrazovány na našem webu: www.foxterrier.cz - v části chovatelství - Zdraví a foxteriér. Všichni majitelé foxteriérů mají k těmto informacím přístup, a podle nich mohou zareagovat ve svém chovatelském programu.

Výbor klubu na testování vyčlenil částku 50 000 Kč. Majitelům otestovaných psů byla proplacena 50% část nákladů. Některým majitelům vybraných jedinců, u kterých jsme chtěli ověřit předpoklad, že právě oni jsou potencionální přenašeči, bylo nabídnuto proplacení celé částky, ale bohužel ne všichni této možnosti využili.. Na druhou stranu je potřeba poděkovat těm, kteří bez velkých výzev zodpovědně přistoupili k danému problému, a své psy otestovat nechali. Což nám alespoň trochu umožnilo zjistit, jak velký problém v chovu hladkosrstého foxteriéra máme.

Statistika je následující:

Bylo otestováno 79 jedinců.

z toho byli 5x přenašeči a nemocný/pozitivní 1x

Máme ovšem také informaci, že bylo otestováno více psů, než je počet dodaných výsledných testů, a tak se bohužel stalo, že ne všechny výsledky majitelé předali do zpracování a do klubové statistiky.

Ač testovaný vzorek vůči celkové populaci není nijak významný, přesto má vypovídající úroveň. Předně počet přenašečů/nemocných v otestovaném vzorku je necelých 5 %. Druhá zásadní informace je, že všichni zasažení jedinci SCA (přenašeči, nemocní) pochází po psovi Varcan od Šťěpánského rybníka, který byl testován a je potvrzen jako přenašeč. Potencionální přenašeči tedy museli být buď jeho otec Rambo Hurikán Slovakia, nebo matka Irra od Štěpánského rybníka viz. tabulka znázorňující systém dědivosti tohoto onemocnění. Na pozoru by se tedy měli mít i majitelé psů, kteří mají v předcích tyto jedince.

Na základě těchto výsledků výbor klubu nepřistoupil k zavedení povinného testování jako jedné z podmínek do chovu, protože se nedomnívá, že by onemocnění SCA bylo v tuto chvíli zásadním problémem v populaci hladkosrstého foxteriéra. Testování ukázalo na vzorek pocházející z jednoho zdroje, jednoznačně příbuzných jedinců. Nicméně fakt, že po přenašečích můžeme očekávat 50 % potomků, kteří budou také přenašeči, může se tato situace při nesprávném uchopení chovu problémem rychle stát.

Výbor klubu proto nedoporučuje využívání přenašečů v chovu, pokud se tak přesto stane, doporučujeme chovatelům, aby všechna štěňata ze spojení po přenašeči nechali otestovat a potomky s výsledkem přenašeč dál umisťovali do rodin bez ambic na chov.

Nadále doporučujeme testování i v chovech, kde se nemoc SCA nevyskytla, ušetříte sebe i případné nové majitele nepříjemností spojených s koupí nemocného štěněte.

 


s pozdravem
Simona Rozvoralová

 

 

Autor: Simona Rozvoralová
Přečteno: 391x
Vydáno: 11.8.2023

Zpět

Další články v kategorii

SPINOCEREBELÁRNÍ ATAXIE U HLADKOSRSTÉHO FOXTERIÉRA (SCA)
Proč je dobré podívat se svému psovi "na zub"
Dědičnost bílé barvy
Vrozená hluchota a její testování
Luxace Pately