Změna chovných podmínek u FXD od 1.1.2021

Změna chovných podmínek pro plemeno foxteriéra drsnosrstého

Vážení přátelé,
informuji Vás o doplnění chovných podmínek (Příloha 1 k zápisnímu řádu KCHF) pro plemeno foxteriér drsnosrstý. Změna se dotýká řešení vrozené genetické poruchy u plemene foxteriér drsnosrstý: syndrom Van den Ende–Gupta (VDEGS). 

Onemocnění způsobuje závažné anomálie skeletu, které jsou patrné již u štěňat. Porucha je charakterizována především těžkou luxací pately a podkusem (výrazně zkrácenou dolní čelistí), který často bývá první známkou tohoto onemocnění. Dále se může objevovat loketní luxace, otoky kolenních kloubů či abnormality struktury nosní přepážky.

Způsob dědičnosti tohoto defektu je autozomálně recesivní. Projevuje se pouze u jedinců, kteří získali mutovaný gen od obou svých rodičů (recesivní homozygoti, vlohy P/P). Přenašeči genu (heterozygoti, vlohy N/P) zdědili mutovaný gen pouze od jednoho z rodičů a jsou klinicky zdraví, stejně jako nepostižení homozygoti. Při krytí přenašeče (N/P) se zdravým jedincem (N/N) vznikne 50 % přenašečů a 50 % zdravých jedinců. Křížením dvou přenašečů vznikne 50 % přenašečů (N/P), 25 % zdravých (N/N), 25 % postižených potomků (P/P). V případě krytí přenašeče (N/P) s postiženým jedincem (P/P), vznikne 50 % přenašečů a 50 % jedinců postižených touto nemocí.

Vzhledem ke skutečnosti, že i v našem chovu se takto postižená štěňata ve vzdálené i blízké minulosti narodila, bylo na jednání Výboru Klubu chovatelů foxteriérů ĆR konaném dne 1. 11. 2020 přijato doplnění chovných podmínek v následujícím znění: 

1. Od 1. 1. 2021 bude u nově zařazovaných jedinců (psů i fen) plemene foxteriér drsnosrstý, mimo platných podmínek pro zařazení do chovu, vyžadováno povinné doložení výsledku pro detekci varianty c.865_866delTC SCARF2genu (způsobujícího onemocnění Van den Ende-Gupta syndrom, dále VDEGS). Akceptovatelnými budou pouze výsledky zkoušky: negativní (mutace nebyla u jedince detekována N/N) nebo přenašeč (jedinec je přenašeč mutace N/P).

2. Odběr vzorku pro detekci onemocnění VDEGS, včetně potvrzení identity jedince, bude provedeno veterinárním lékařem provádějícím odběr. Vyšetření vzorku musí být provedeno v některé z laboratoří, které jsou akreditovány dle ISO17025.

3. Vzhledem k autozomálně recesivní dědičnosti onemocnění bude možné spojovat rodičovské páry plemene foxteriér drsnosrstý pro krytí s platností od 1. 1. 2021 pouze takto:

a) Jedinci (psi i feny), kteří byli uchovněni před 1. 1. 2021 a nebyli testováni pro detekci varianty c.865_866delTC SCARF2genu (způsobujícího onemocnění VDEGS), nemusí mít test, ale mohou být spojeni pouze s testovaným negativním jedincem (mutace nebyla u jedince detekována N/N).

 b) V případě, že oba jedinci z rodičovského páru byli testováni (uchovněni po 1. 1. 2021), bude vyžadováno, aby byl alespoň jeden z rodičů testován pro detekci varianty c.865_866delTC SCARF2genu (způsobujícího onemocnění VDEGS) jako negativní (mutace nebyla u jedince detekována N/N). Druhý z rodičů může být detekován jako přenašeč (jedinec je přenašeč mutace N/P).

V praxi to znamená, že v rodičovském páru, nesmí dojít ke spojení dvou přenašečů. Pokud u již uchovněných psů není známý výsledek, je na takového psa pohlíženo jako na přenašeče a smí být spojen jen s jedincem, který má výsledek negativní. 

Ing. Vladimír Hutěčka
Poradce chovu KCHF


Otestování vašeho psa není nic složitého

1) Doma v klidu si předvyplníte tiskopis dle vašich potřeb - titulní stranu. Nacionále vaše, vašeho psa, způsob platby (její provedení výrazně urychlí celý proces), způsob doručení výsledku (poštou, emailem). Na zadní straně zatrhnete, že žádáte vyšetření na van den Ende-Gupta (drsnosrstý foxteriér),  tzn. 1. sloupec. 
2) Zajedete k svému veterinárnímu lékaři, který vašemu psovi vezme krev a zkontroluje jeho identitu (přečte čip), potvrdí tiskopis včetně části, že ověřil identitu psa. 
3) Zkumavku zabalíte do ubrousku - zajistíte ji tak proti nárazu, aby nemohlo dojít k jejímu rozbití. Zkumavku pak vložíte do igelitového sáčku, sáček uzavřete. Sáček označíte jednoznačnou identifikací vyšetřovaného zvířete (číslem vzorku, pokud Vám bylo přiděleno; jménem zvířete; mikročipem, ...). Zabalenou zkumavku vložíte do pevnější obálky a spolu s vyplněným tiskopisem odešlete na adresu laboratoře:
Genomia s.r.o.
Republikánská 6
312 00 Plzeň

4) Laboratoř vám potvrdí příjem vzorku a vyzve k zaplacení úkonu. Jakmile obdrží platbu, bývá vyhotovení výsledku cca do 10 dnů.
5) Formulář žádanky si stáhněte ZDE 
6) Vše o vyšetření: ZDE
7) Cena je 1 490,- 
8) KCHF ČR je registrovaný ve slevovém programu, takže všichni mohou automaticky využívat 10% slevu. Podmínky čerpání slevy  ZDE 


Klub chovatelů foxteriérů pro členy klubu vyjednal 20% slevový týden, ve dnech od 7.12.-17.12 2020 cena za test je 1192 Kč včetně DPH. Sleva 20% bude zohledněna u objednávek zadaných online přes e-shop, v poznámce objednávky je třeba uvést kód pro slevu VDEGS2020.

Budeme se podobný slevový týden pokoušet domluvit i v měsíci únoru.


Výsledky otestovaných psů naleznete ZDE

Přečteno: 1437x
Vydáno: 1.2.2021

Zpět

Další články v kategorii

INFORMACE O ZRUŠENÍ A ZMĚNĚ TERMÍNU ZKOUŠEK
Výsledky a fotogalerie ze Speciální výstavy foxteriérů Ludkovice, 30.4.2022
Letní tábor s foxteriéry - aktualizace - stále je možné se přihlásit
Výsledky Národní výstavy Ostrava (konané v Brně)
Výsledky z MVP České Budějovice 2.4.2022