UPOZORNĚNÍ MATRIKÁŘKY KLUBU

Vážení členové klubu!


Nezapomeňte, že členské příspěvky na rok 2024 ve výši 300 Kč je nutno zaplatit nejpozději do 30. září 2023. Toto datum je poslední platný den Vaší úhrady.

Jinak podle Stanov KCHF (  V./2 ) nezaplacením členského příspěvku ve stanovené lhůtě zaniká Vaše členství pro následující rok. Po tomto datu jsme nuceni po Vás požadovat nové zápisné ve výši 100 Kč.

Včasná úhrada  členství na příští rok je pro Vás důležitá mimo jiné i proto, aby se Váš pes dostal do Seznamu chovných psů na další rok. Tam mohou  být uvedeni pouze chovní psi těch členů klubu, kteří budou mít na rok 2024 uhrazeny členské příspěvky včas.

Pokud možno uhraďte příspěvky  bezhotovostně bankovním převodem na účet KCHF č. 701583309/0800,  VS 95. Takto  uhrazenou platbu  mohu  na našem účtu zjistit již druhý den .

Při bezhotovostní platbě  nezapomeňte uvést do kolonky „ Zpráva příjemci “ Vaše jméno a příjmení ( i číslo Vaší členské průkazky) .   A to hlavně  v případě, že platbu za Vás hradí jiná osoba. Bez uvedení Vašeho jména není možno  zjistit, kdo  členský příspěvek platí.

Pro ty, kteří nemají možnost platit bankovním převodem,  nadále platí možnost zaslat příspěvky složenkou typu A.

Vaše členství ve stávajícím roce si můžete kdykoliv zkontrolovat na klubových webových stránkách www. klub chovatelů foxteriérů.cz


v menu Organizace – členská základna.

 

Autor: Vladimír Hutěčka
Přečteno: 167x
Vydáno: 17.8.2023

Zpět

Další články v kategorii

Přehled obsazení kruhu pro SV foxteriérů Selibov 30.9.2023
Nabídka výhodných balíčků genetických testů pro obě plemena foxteriérů
Aktuální číslo klubového Zpravodaje 2/2023
Výsledky Mezinárodní výstavy psů Klatovy 16.9.2023
Výsledky z Mezinárodní výstavy psů FLORACANIS Olomouc 9.9.2023