UPOZORNĚNÍ MATRIKÁŘKY KLUBU

Vážení členové klubu!

 

Nezapomeňte, že členské příspěvky na rok 2022 ve výši 300 Kč je nutno zaplatit nejpozději do 30. září 2021. Toto datum je poslední platný den Vaší úhrady.

Jinak podle Stanov KCHF (  V./2 ) nezaplacením členského příspěvku ve stanovené lhůtě zaniká Vaše členství pro následující rok. Po tomto datu jsme nuceni po Vás požadovat nové zápisné ve výši 100 Kč. 

Včasná úhrada  členství na příští rok je pro Vás důležitá mimo jiné i proto, aby se Váš pes dostal do Seznamu chovných psů na další rok. Tam mohou  být uvedeni pouze chovní psi těch členů klubu, kteří budou mít na rok 2022 uhrazeny členské příspěvky včas. 

Pokud možno uhraďte příspěvky  bezhotovostně bankovním převodem na účet KCHF č. 701583309/0800  VS 95. Takto  uhrazenou platbu  mohu  na našem účtu zjistit již druhý den .

Při bezhotovostní platbě  nezapomeňte uvést do kolonky „ Zpráva příjemci “ Vaše jméno a příjmení ( i číslo Vaší členské průkazky) .   A to i v případě, že platbu za Vás hradí jiná osoba. Bez uvedení Vašeho jména není možno  zjistit, kdo  členský příspěvek platí.

Pro ty, kteří nemají možnost platit bankovním převodem,  nadále platí možnost zaslat příspěvky složenkou typu A.

Eva Letáčková

matrikářka KCHF ČR

Autor: Iva Duspivová
Přečteno: 450x
Vydáno: 13.9.2021

Zpět

Další články v kategorii

INFORMACE O ZRUŠENÍ A ZMĚNĚ TERMÍNU ZKOUŠEK
Výsledky a fotogalerie ze Speciální výstavy foxteriérů Ludkovice, 30.4.2022
Letní tábor s foxteriéry - aktualizace - stále je možné se přihlásit
Výsledky Národní výstavy Ostrava (konané v Brně)
Výsledky z MVP České Budějovice 2.4.2022