UPOZORNĚNÍ MATRIKÁŘKY KLUBU

Vážení členové klubu!

 

Nezapomeňte, že členské příspěvky na rok 2021 ve výši 300 Kč je nutno zaplatit nejpozději do 30. září 2020. Toto datum je poslední platný den Vaší úhrady.

Jinak podle Stanov KCHF (  V./2 ) nezaplacením členského příspěvku ve stanovené lhůtě zaniká Vaše členství pro následující rok. Po tomto datu jsme nuceni po Vás požadovat nové zápisné ve výši 100 Kč. 

Včasná úhrada  členství na příští rok je pro Vás důležitá mimo jiné i proto, aby se Váš pes dostal do Seznamu chovných psů na další rok. Tam mohou  být uvedeni pouze chovní psi těch členů klubu, kteří budou mít na rok 2020 uhrazeny členské příspěvky včas. 

Pokud možno uhraďte příspěvky  bezhotovostně bankovním převodem na účet KCHF č. 701583309/0800  VS 95. Takto  uhrazenou platbu  mohu  na našem účtu zjistit již druhý den .

Při bezhotovostní platbě  nezapomeňte uvést do kolonky „ Zpráva příjemci “ Vaše jméno a příjmení ( i číslo Vaší členské průkazky) .   A to i v případě, že platbu za Vás hradí jiná osoba. Bez uvedení Vašeho jména není možno  zjistit, kdo  členský příspěvek platí.

Pro ty, kteří nemají možnost platit bankovním převodem,  nadále platí možnost zaslat příspěvky složenkou typu A.

 

                                                                           matrikářka KCHF ČR

 

Autor: Iva Duspivová
Přečteno: 582x
Vydáno: 10.8.2020

Zpět

Další články v kategorii

Aktualizované podmínky pro soutěž TOP FOXTERIÉR 2021
Klubové lesní zkoušky Ludkovice
Výsledky ze Světové výstavy psů 1.10.2021 BVV Brno
Výsledky Speciální výstavy v Horním Jelení 11.9.2021
Změna ternímu Klubových honičských zkoušek OMS Blansko