Představujeme nový web

Po dlouhých přípravách se v letošním roce naplno rozběhly práce na nových webových stránkách. Čtyři měsíce úporné práce vedly k tomu, že vám dnes můžeme představit nový klubový web. Podíl práce jednotlivých klubových funkcionářů na webu se různil, někteří pracovali víc, jiní méně, ale věřím, že každý tak činil dle svých aktuálních možností. Od lidí ve výboru se práce očekává automaticky, ale i tak děkuji, především Anetě Šemrové, která má na vzniku nového webu lví podíl. Mimo výbor na moji výzvu o pomoc reagovala Helena Kodýmová, která pracovala při vkládání dat až z dalekého Holandska, stejný dík patří Denise Vejnarové, která vložila a ještě vkládá velkou část starých zkoušek. Pan Dalibor Pačes, který se nabídl udělat korektury textů o historii. Tereza Macků, která doplňovala informace o chovných psech a fenách, které nešly automaticky přetáhnout. Poděkování patří i panu Markovi Kubrickému, jehož fotografie z přírody, doprovází články z Klubových zkoušek. Myslím, že společně s programátorem panem Tomášem Mackem, který, ač není pejskař, byl více než vstřícný a trpělivý k našim požadavkům, jsme vytvořili web, který je uživatelsky příjemný a plný informací.

Co umí nový web a starý neuměl:
v prvé řadě je nový web datově propojený. Hlavně z pohledu pes - zkoušky - výstavy, vše prostřednictvím jedinečného čísla zápisu psa. Nyní se tedy přes kartu psa, můžeme podívat na detail výsledků zkoušek, samozřejmě pokud je má pes složené, jedním proklikem si pak můžeme prohlédnout přímo známky z dané zkoušky. Stejně tak, pokud má pes výsledek z výstavy, lehce přeskočíme na konkrétní výstavu, kde zjistíme, od jakého rozhodčího známku dostal, případně z jaké konkurence. Výsledky ze zkoušek a výstav se tak jednoduchých způsobem propisují do karty psa a naopak. Výhodou je, že všechny záznamy jsou zapisovány jednotným způsobem. Obráceně ze zkoušek a výstav, se lehce dostaneme na kartu s detaily o psovi. Podobně se propisují další záznamy, jako Kluboví šampioni, či TOPové, nebo zdravotní záznamy, DNA profily, či validace pravosti průkazu původu.
Základní údaje o psovi vznikly importem dat z plemenné knihy, z těchto dat jsou sestaveny rodokmeny, takže data jsou velmi čistá, bez překlepů, tak jak je zapsala plemenná kniha. V rodokmenu lze proklikávat až do let, kdy začalo elektronické zpracovávání rodokmenů. Tedy od doby, kdy je plemenná kniha schopná nám tyto údaje exportovat, to je někdy od roku 1992. Díky obětavosti několika členek (Aneta Šemrová, Denisa Vejnarová, Helena Kodýmová), byla do elektronické podoby přepsána ještě plemenná kniha z let 1984, 1985,1986,1987,1988. Ostatní se nám zatím nepodařilo získat.

Na web bylo převedeno hned několik agend. Např. agenda matrikáře klubu, či velká část agendy poradce chovu. Tím by měla odpadnout dvojí práce, kdy např. poradce vede agendu u sebe v počítači a zároveň jí pak musí vkládat na web. Tím, že se na web dostala agenda matrikářky, kterou jsme propojili na vlastníky chovných psů a fen, lehce probíhá selekce zobrazování chovných psů na webu. Pokud má majitel zaplacené členství v KCHF ČR na daný rok, automaticky se jeho pes zobrazuje na webu v části chovní psi/feny. Systém také automaticky hlídá věk psů a po dosažení věku pro vyřazení z chovu, psa automaticky přestane zobrazovat. Samozřejmě tím nepadá možnost, požádat si o prodloužení chovnosti u poradce chovu. Změnu majitele u chovného psa/feny lze provést výhradně prostřednictvím poradce chovu, toto nahlášení mimo jiné vychází ze Zápisního řádu KCHF ČR.

Po zvažování byla na web dána také velmi rozsáhlá historie plemene a hlavně KCHF ČR. V loňském roce výbor zvažoval, zda texty vydat jako brožurku k 90. výročí založení tak, jak už jednou vyšla k 70. výročí. Její nevýhodou je definitivní podoba, kterou nelze doplňovat o nové údaje. Nakonec jsme se rozhodli dát tuto historii veřejně na web s tím, že pokud má někdo z členů další materiály, nebo dobové fotografie, web umožní neustálou aktualizaci. Samozřejmě je bohužel i lehce kopírovatelný, ale věříme, že možnost doplňovat a vylepšovat data, udělá už z takto výjimečně podrobné historie klubu ještě zajímavější část. Vyzýváme tedy naše členy, pokud mají nějaké staré materiály, fotografie, informace k doplnění o zaslání, abychom tuto část ještě více rozšířili.

Novinkou na webu je osobní účet člena klubu. Je postaven na vašem emailu, který máte u nás zaevidovaný. Díky němu si v části "MŮJ ÚČET", můžete požádat o vstupní heslo. Po přihlášení se vám otevře rozšířený pohled na web. Můžete z něho vkládat inzeráty, můžete si odkontrolovat údaje o vás. Následně si ke svému účtu přiřadit svého psa (přes ČLP), k těmto psům pak můžete nahrát až 3 fotografie, můžete přidat DNA profil. Tyto informace se ihned začnou zobrazovat na webu. Pokud u vašeho psa nejsou zapsané všechny zkoušky, naskenujte soudcovské tabulky a prostřednictví účtu odešlete správcům webu k doplnění. Stejně tak další informace jako šampionáty, nebo jiná ocenění. Tímto způsobem se dostaneme k tomu, že u psů budou jednotně zapsané a hlavně validované výsledky. Pokud chcete, aby váš pes měl zobrazené i výsledky z výstav mimo ČR, musíte dodat kompletní výsledky našich plemen z celé výstavy, aby tato mohla být vložená na web jako celek. Nejsou zapisované výsledky z oblastních a krajských výstav. V této části webu máte také k nahlédnutí zápisy ze schůzí, či starší čísla Zpravodaje v pdf formátu.
Ve svém osobním účtu máte možnost částečně si spravovat agendu chovu. Při plánovaném krytí si můžete vytvořit fiktivní rodokmen budoucího vrhu z různých rodičů. Následně zde celkem lehce vytvoříte "Potvrzení o krytí". Pro vyplnění psa a feny, stačí zapsat jméno, nebo ČLP a vyskočí vám nabídka. Je potřeba vědět, že oba psi musí být již uchovněni poradcem chovu. Tedy v systému musí mít příznak "chovný". Pokud se vám pes nenabídne, znamená to, že v systému není a signalizuje to nějaký problém. Po vyplnění data a uložení, automaticky odejde poradci chovu email se zprávou, že proběhlo krytí. Tím je splněna vaše podmínka nahlášení krytí. Data se zároveň uloží na web a v případě, že budete chtít, avízované krytí se zobrazí na klubovém webu v části "nakryté feny". Po uložení a odeslání se data uzavřou a uživatel je již nemůže editovat. Stále je, ale potřeba vytisknout "Potvrzení o krytí", které musí být podepsané majitelem psa i feny, pro potřebu plemenné knihy (více info v systému). Vyplnění formuláře hlídá některé podmínky ze zápisního řádu, takže ho lze vyplnit maximálně 14 dnů po zadaném krytí, nelze ho vyplnit pro rodičovský pár, kdy jsou oba případní partneři neplnochrupí apod. Do vytvořeného krytí, je následně možné přidat informaci o tom, že fena nezabřezla, nebo si z něho celkem snadno vygenerujete již předvyplněný formulář přihlášky vrhu.

Za zmínku stojí informace, že pokud nezaplatíte členský poplatek na daný rok, tedy matrikářka vás v systému neoznačí jako člena klubu, uživatelský účet se pro vás uzavře. 

Nový web je dynamický a v mnohých částech nebylo dostatek relevantních údajů, abychom mohli ke psům převést všechna data, uváděná na starém webu. Pokud u vašeho psa/feny chybí tituly a zkoušky, zašlete kopie soudcovských tabulek, šampionátů na správce webu a data budou doplněna. Stejně tak případné nesrovnalosti v seznamu chovných psů/fen řešte s poradcem chovu. 

V menu v části ORGANIZACE - dole je formulář pro případné vzkazy o nefunkčnosti a žádosti  o opravy chyb. 


Iveta Nováková
předsedkyně KCHF ČR
 

Autor: Iveta Nováková
Přečteno: 1896x
Vydáno: 30.9.2019

Zpět

Další články v kategorii

Smutná zpráva
Změna termínu Klubové výstavy
AKCE - genetický test VDEGS
Změna chovných podmínek u FXD od 1.1.2021
Smutná zpráva ze Slovenska