Zkoušky k vyhledávání a vyhánění spárkaté zvěře Slaný 4.5.2019

Klub chovatelů foxteriérů ve spolupráci s Klubem chovatelů teriérů a s OMS Praha západ uspořádaly ve dnech 4. a 5. května klubové zkoušky k vyhledávání a vyhánění spárkaté zvěře se zadáváním CACT, CT a klubové zkoušky vloh v honitbě MS Milý. 

Nejprve se zdálo, že účast psů nebude příliš početná, ale nakonec se podařilo pro obě zkoušky otevřít dvě skupiny. První den se na klubové ZVVZ přihlásilo a dostavilo 9 účastníků a druhý den na ZV 10 účastníků.

Počasí psům přálo - chladné počasí, zataženo jen s drobnou přeháňkou až při vyhlášení a slušně zazvěřená honitba bylo ideální kombinací, aby psi mohli zkoušky úspěšně dokončit.

V sobotu v osm hodin ráno se všichni sešli k přejímce psů a následnému slavnostnímu nástupu. Vrchní rozhodčí pan Martin Petráň a sbor rozhodčích ve složení Jan Neubauer, Petra Königová, Zdeněk Čechvala a Jana Adámková společně s ředitelem zkoušek, panem Kratochvílem, přivítali a seznámili s organizací zkoušek všechny přihlášené. Vůdci se rozlosovali do skupin a rozešli se do honitby plnit disciplíny.

Stěžejní disciplínou při ZVVZ je samozřejmě vyhánění zvěře. Z devíti přihlášených psů pouze tři prokázali výborné vyhánění. Excelentní výkon na vyhánění prokázal pes Yukon od Štěpánského rybníka (FXH) vedený Petrem Cibulkou, který vyháněl z odložení. Ihned po povelu od vůdce zaběhl do houštiny a za pár okamžiků hlasitě vyháněl zvěř. Ostatní psi byli při vyhánění hodnoceni nižšími známkami, které je tím bohužel odsunuli do nižších cen.

Vítězem prvního dne se stal FXH Yukon od Štěpánského rybníka s tituly CACT, CT, na druhém místě se umístil BRT Great Gooseberry Kuburumba s tituly CACT, CCT vedený paní Alenou Divišovou a třetí místo obsadil BRT Entrancing Endive Kuburumba s titulem Res. CACT vedený paní Markétou Dostálovou.

V neděli ráno byl zahájen druhý den soutěžního klání a nastoupilo se ke Zkouškám vloh. Ty sice nejsou zkouškami lovecké upotřebitelnosti, nicméně nepozbývají na své významnosti, neboť si u nich ověřujeme důležité vrozené vlastnosti psa. Všech deset účastníků bylo rozlosováno do dvou skupin. Každý pes dostal příležitost prokázat své vlohy. Výkony psů zejména u slídění byly celkem slušné, avšak pouze jeden pes předvedl kvalitní slídění a byla mu udělena známka 4. Zklamáním bylo, že ani jeden ze všech deseti psů neprokázal hlasitost ani na viděnou.

Vítězem druhého dne se stal BRT Autopilot Comes for Cofee vedený vůdkyní Ing. Evou Liškovou. Na dalších místech s naprosto stejným bodovým ziskem 145 b. se sešli hned 4 psi, kteří byli všichni mladí a doposud nedosáhli na chovnost. Proto musel rozhodovat věk, jak ukládá Zkušební řád. Na druhém míste se proto umístil FXD Izzy Rogohox s vůdkyní Soňou Stančíkovou a na třetím místě JRT Need For Speed Big Scoty´s Dream s vůdkyní Michaelou Hymlarovou.

V součtu výsledků z obou dnů dosáhl nejlepších výsledků BRT Autopilot Comes for Cofee a byl vyhlášen celkovým vítězem klubových zkoušek. Všem vítězům blahopřejeme.

Jménem klubu chovatelů foxteriérů bych tímto chtěla poděkovat pořadatelskému týmu v čele s Petrou Königovou, místnímu MS Milý za skvělou péči a zejména za propůjčení honitby, dále všem sponzorům, zvláště firmě Delikan a také všem rozhodčím i vůdcům, kteří neváhali a na zkoušky přijeli ze všech koutů Čech i Moravy.

Jana Adámková 
výcvikářka KCHF ČR

Autor: HK
Přečteno: 1434x
Vydáno: 4.5.2019

PesMísto
Datum
D1D2D3D4D5CelkemCena
Poznámka
Vůdce
Axa z Boudovky (fxh) - fena
o: Dragon z Úsovska
m: Daisy z Holaských kopečků
Slaný - MS Milí
04.05.2019
1 4 4 4 4 63 III.c
Klubové
Pavel Urbánek
Alokin od Máničky (fxh) - fena
o: Total Recall Agria
m: Nora Val-Rico
Slaný - MS Milí
04.05.2019
1 4 4 4 4 63 III.c

Pavel Januš
Evita Super Pride (fxh) - fena
o: Quick Super Pride
m: Claudie Super Pride
Slaný - MS Milí
04.05.2019
1 4 4 3 3 57 III.c
Klubové
Ladislav Ungr
Yukon od Štěpánského rybníka (fxh) - pes
o: Dragon z Úsovska
m: Mija od Štěpánského rybníka
Slaný - MS Milí
04.05.2019
4 4 4 4 4 108 I.c, CACT, CT
Klubové
Petr Cibulka

D1) vyhánění zvěře z houštin
D2) chování po výstřelu
D3) poslušnost
D4) vodění
D5) chování na stanovišti
Zpět

Další články v kategorii

Výsledky Klubových zkoušek vloh OMS Zlín 5.5.2024
Klubové barvářské zkoušky honičů (CACT) 14.10. 2023
Klubové zkoušky z norování Horní Jelení 9.9.2023
Klubové Barvářské zkoušky Horní Jelení 10.9.2023 (CACT, CT)
Klubové barvářské zkoušky Malovice