Klubové zkoušky vloh Tečovice 14.5.2023

 

 

Dne 14.5.2023 uspořádal Klub chovatelů foxteriérů ve spolupráci s Klubem chovatelů teriérů a Okresním mysliveckým spolkem Zlín klubové zkoušky vloh. Honitba MS Tečovice je tradičním hostitelem zkoušek vloh na Zlínsku již po několik desetiletí. Členové místního mysliveckého spolku jsou sehraným týmem. Navíc, na dnešní podmínky výborně zazvěřená honitba drobnou zvěří, skýtá vynikající podmínky k ověření základních loveckých vloh psů zděděných po rodičích. Na zkouškách posuzoval zkušený rozhodcovský sbor vedený Janem Martonim ve složení: Milan Novák, Václav Kopka, Vladimír Hutěčka a Zdeněk Jakuba. Zkoušek se zůčastnilo šestnáct psů ve skladbě plemen: čtyři foxteriéři hladkosrstí, dva borderteriéři a deset jagdteriérů. Náhodným rozlosováním se utvořila jedna skupina osmi jagteriérů a smíšená skupina sestavena ze zástupců ostatních plemen teriérů a dvou jagdteriérů.

Zkoušky probíhaly plynule, všichni psi mohli plně prokázat své vlohové vlastnosti na zaječí nebo srnčí zvěři. V konečných výsledcích všichni starující jedinci obstáli. Konkrétně skončilo devět psů v I. ceně a sedm psů ve druhé ceně. Vítězem klubových zkoušek vloh KCHF se stal Ix od Štěpánského rybníka, majitelky Ing. Zdeňky Bernátkové, který obdržel v I. ceně 149 bodů. Zvlášť byli vyhodnoceni zástupci borderteriérů i jagdteriérů. Akce byla organizačně náročná i díky souběhu s zkouškami vloh OMS Zlín. I díky zpracování výsledků pomocí počítačového programu Dogexam byly výsledky vyhlášeny poměrně brzy.

Na závěr bych rád poděkoval za pomoc MS Tečovice i MS Háj Mysločovice za propůjčení honiteb a také jednatelce OMS Zlín za precizní přípravu administrativní části zkoušek a Barboře Majerové za výrobu netradičních cen pro tři nejlepší foxteriéry.

 

 

 Ing. Vladimír Hutěčka
 garant Klubových zkoušek vloh

 

 

 

Autor: Vladimír Hutěčka
Přečteno: 509x
Vydáno: 24.5.2023

PesMísto
Datum
D1D2D3D4D5D6D7D8CelkemCena
Poznámka
Vůdce
Ix od Štěpánského rybníka (fxh) - pes
o: Dragon z Úsovska
m: Aisha od Štěpánského rybníka
Tečovice
14.05.2023
4 0 4 4 3 4 4 4 149 I.c
KZV; Vítěz klubových zkoušek
Ing. Zdeňka Bernátková
Hessi Lovcův šperk (fxh) - fena
o: Kid z Nebeského království
m: Carbine Lovcův šperk
Tečovice
14.05.2023
4 0 3 4 3 4 4 4 145 I.c
KZV
Aleš Židek
Yris Laro Slovakia (fxh) - fena
o: Champagne Largo Laro Slovakia
m: Beauty Adia Avi
Tečovice
14.05.2023
4 0 4 4 4 3 4 4 145 I.c
KZV
Jana Tichá
Cita Wittig Harmony (fxh) - fena
o: Ikarus z Karpatských strání
m: Jolanta Bohemia Kent
Tečovice
14.05.2023
4 0 4 4 4 2 4 4 138 II.c
KZV
Kristýna Kloučková

D1) nos
D2) hlasitost
D3) poslušnost
D4) chování po výstřelu
D5) vodění ( do r. 2014 = vodění na řemeni)
D6) slídění
D7) stopa živé zvěře
D8) stopa vůdce
Zpět

Další články v kategorii

Klubové barvářské zkoušky honičů (CACT) 14.10. 2023
Klubové Barvářské zkoušky Horní Jelení 10.9.2023 (CACT, CT)
Klubové zkoušky z norování Horní Jelení 9.9.2023
Klubové barvářské zkoušky Malovice
Klubové zkoušky k vyhledávání, vyhánění a nadhánění spárkaté zvěře - 6.8.2023, Hvozdná