Barvářské zkoušky honičů Zlín 2.10.2016

První říjnový víkend se pod patronací Klubu chovatelů foxteriérů a Klubu chovatelů teriéru a ve spolupráci s Okresním mysliveckým spolkem ve Zlíně uskutečnily dvoudenní zkoušky foxteriérů a dalších plemen teriérů. V sobotu 1. října 2016 se konaly Zkoušky k vyhledání, vyhánění a nahánění zvěře v honitbě LČR Malenovice II. V neděli 2. 10. 2016 se zúčastnění přesunuli do honitby MS Vrchovina Hvozdná, aby úspěšně složili Barvářské zkoušky honičů. Dvoudenní klání teriérů se zadáváním čekatelství českého šampionátu práce CACT a klubových šampionátů práce CT a CCT se na Zlínsku poprvé konalo v srpnu 2014.

Příprava dvoudenní akce si vyžaduje mimo přímé organizace zkoušek v jednotlivých honitbách, také podporu v zajištění dostatečného počtu přihlášených psů. Byl jsem mile potěšen zájmem majitelů a vůdců, kteří neváhali obětovat především svůj volný čas a připravili a předvedli své svěřence na vrcholné kynologické akci výše zmíněných chovatelských klubů. Druhému ročníku se dostalo již ustáleného názvu, totiž „Valašský dvojboj teriérů“.

V neděli ráno zastihlo příjemné podzimní počasí účastníky Barvářských zkoušek honičů na tradičním místě ve Hvozdné. Tým pořadatelů MS Vrchovina Hvozdná pod vedením pana Štěpána Gavendy jsou kynologům již po mnohu let příznivě nakloněni. Honitba skýtá svým charakterem ideální podmínky k pořádání zkoušek a myslivecká chata Lovka je vynikajícím zázemím pro přítomné vůdce i koronu.

Ke zkouškám ráno nastoupilo dvanáct psů a to deset teriérů (zástupci plemen border teriér, foxteriér hladkosrstý a stafordšírský teriér) a dva jezevčíci drsnosrstí standardní. Zkušený sbor rozhodčích pod vedením Dalibora Smékala posuzoval ve složení: Ing. Jaroslav Šarman, Ing. Pavel Zuzaník (práce na stopě a chování u kusu); Vladimír Blaha, Leopold Šenkeřík (odložení a vodění). Po rozlosování do skupin jsme se všichni hromadně přesunuli několik kilometrů dále, do prostoru konání zkoušek samotných v místní části „Na Větřáku“.
Hned zpočátku byly k vidění krásné vyzrálé práce na nepobarvených stopách. Psi předvedli vynikající výkony při dosledu kusu černé zvěře jako vodiči, jezevčík drsnosrstý Valda z Dolanské chalupy vykonal dosled volně (bez řemene), pes border teriéra Caryx Skamika předvedl práci hlasiče. I když byla v očích startujících vidět soutěživost a soustředěnost, přece jenom se našel i prostor i pro úsměv. 
Vítězkou zkoušek se ve vyrovnaném poli stala zaslouženě fena stafordšírského teriéra Helen z Hambalek Bušín (I. cena, 204 bodů, titul CACT), majitele a vůdce Martina Malce. Pouze věk odsunul na druhé místo fenu border teriéra Angie z Dubnovského vrchu (I. cena, 204 bodů, tituly CACT, CCT a Klubový vítěz), majitele a vůdce Jana Peroutky. Třetím v pořadí byl pes border teriéra Arx od Špidláku (I. cena, 186 bodů a titul R-CACT), majitele a vůdce Ing. Petra Pokoráka. Čtvrtým místem a vítězek klubových zkoušek foxteriérů se stal pes foxteriéra hladkosrstého Alf Lovcův šperk (I. cena, 176 bodů, tituly CACT, CT a Vítěz KZ), majitele a vůdce Barbory Vykysalové.

Celkovou vítězkou Valašského dvojboje teriérů 2016 se zcela po zásluze stala dvojice Angie z Dubnovského vrchu a Jan Peroutka, kteří jako jediní nepoznali nižší známku než čtyři.  

Závěrem bych rád poděkoval pořádajícímu MS Vrchovina Hvozdná za pronájem honitby i zajištění občerstvení, sponzoovi akce firmě Delikan za věcné ceny a svým přátelům jmenovitě Janu Martonimu, manželům Kučerovým, Leopoldovi Šenkeříkovi a Daliborovi Smékalovi za pomoc s přípravou akce.

Ing. Vladimír Hutěčka
garant zkoušek

Autor: HK+IN
Přečteno: 1037x
Vydáno: 2.10.2016

PesMísto
Datum
D1D2D3D4D5CelkemCena
Poznámka
Vůdce
Bazira ze Šilfova dolu (fxh) - fena
o: Ditmar ze Šilfova dolu
m: Inga ze Šilfova dolu
MS Vrchovina Hvozdná
02.10.2016
4 2 3 3 3 130 II.c
klubová zkouška
Martin Boček
Era z Jalovcové louky (fxh) - fena
o: Son of a Gun Sunlyn
m: Faty z Krčmaně
MS Vrchovina Hvozdná
02.10.2016
4 4 4 1 3 136 III.c
klubová zkouška
MUDr. Eva Mackovíková
Alf Lovcův šperk (fxh) - pes
o: Car z Bystřických hranic
m: Jasmína Tuskulum
MS Vrchovina Hvozdná
02.10.2016
4 4 4 4 4 176 I.c, CACT, CT
Klubová - VKZ
Barbora Vykysalová

D1) vodění
D2) odložení
D3) dosled černé zvěře na uměle založené, šlapané nepobarvené stopě ( do r. 2014 dosled černé a vysoké zvěře na přirozené nebo uměle založené barvě)
D4) chování u střelené zvěře
D5) poslušnost
Zpět

Další články v kategorii

Výsledky Klubových zkoušek vloh OMS Zlín 5.5.2024
Klubové barvářské zkoušky honičů (CACT) 14.10. 2023
Klubové zkoušky z norování Horní Jelení 9.9.2023
Klubové Barvářské zkoušky Horní Jelení 10.9.2023 (CACT, CT)
Klubové barvářské zkoušky Malovice