Dnešní datum: 18. 06. 2018     | Hlavní stránka | Stáhněte si! | Odkazy | Rozšířené vyhledávání       
ORGANIZACE
KONTAKTY
ČLENSTVÍ A POPLATKY
ČLENSKÁ ZÁKLADNA
STANDARD
ZPRAVODAJ KCHF
ŘÁDY A PŘEDPISY
KALENDÁŘ AKCÍ
PŘEČTĚTE SI
KŘIŽOVKY

CHOVATELSTVÍ
CHOV. STANICE
DATABÁZE
KRYCÍ PSI
CHOVNÉ FENY
PLEMENNÁ KNIHA od r. 2009
PLEMENNÁ KNIHA do r. 2009

VÝSTAVY
VÝSLEDKY VÝSTAV
SEZNAM ŠAMPIONŮ
TOP foxterier krásy
Úprava srsti foxteriéra

VÝCVIK
L0VECKÉ ZKOUŠKY
ŠAMPIONI PRÁCE
TOP foxterier výkon
ČLÁNKY K TÉMATU
AGILITY
TOP foxterier sport
OSTATNÍ AKTIVITY
Dovolená s foxteriérem

INZERCE
Seznam inzerátů
Vložení inzerátu

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videogalerie

Kniha návštěv

Zápis ze zasedání kynologické komise ČMMJ
Vydáno dne 14. 03. 2012 (3081 přečtení)

19.2.2012 Radostín

ZASEDÁNÍ KK ČMMJ DNE 19

ZASEDÁNÍ KK ČMMJ DNE 19. 02. 2012 – Radostín

 

 

Přítomni: pp. Jiří Procházka, MUDr. Vlastimil Novotný, Eduard Martínek, Václav Kratochvíl, Jan Kesner, Mgr. Jana Anderlová, Ing. František Kerda, Luděk Miller,

Omluveni: p. Miloslav Kašpar

Hosté:                   p. Horyna

 

Zahájení, přivítaní přítomných, přivítání hostů a poděkování za poskytnutí prostor pro jednání, p. Kesner – seznámení s lokalitou, předseda KK ČMMJ seznámil s programem.

 

Příprava  přezkoušení čekatelů – místo, datum, složení komisí:

 

Praha – Středočeské muzeum Roztoky u Prahy, 10. 6. 2012, od 9:00hod

-       Malá plemena: Pasák František, Jan Kesner, p. Horyna

-       Ohaři: MUDr. Vlastimil Novotný, Václav Kratochvíl, František Švec

 

Plzeň13. 6. 2012, od 9:00hod

-       Malá plemena: MVDr. František Šimek, František Pasák

-       Ohaři: Eduard Martínek, Břetislav Uchytil st., Václav Koldinský

 

Olomouc – v budově OMS Olomouc, 13. 6. 2012, od 9:00hod.

-       Ohaři: Luděk Müller, Jan Toman, Jiří Procházka

-       Malá plemena: Miloslav Kašpar, Jan Nastoupil

 

MS Kńour Kostelní Střímelice (Praha východ) 1. 4. 2012, od 16:00 hod

-       Retrieveři FT: MVDr. František Šimek, Mgr. Oldřich Blecha, František Pasák

 

Nominační soutěž - datum, místo konání, informace o připravenosti:

Termín:4, 5, 6. května. 2012 Opava

p. Müller informoval o připravenosti terénů.

Startovné 500,- 

Návrh rozhodčích:

MUDr. Vl.Novotný, Eduard Martínek, Břetislav Šichor, Václav Kratochvíl, Jaroslav Seibot, Roman Trojka, František Švec,  Jan Toman, Jiří Vilkus, Pavel Herman,

Vrchní rozhodčí: Ing. Tomáš Morbicer

Z prostředků KK ČMMJ Praha bude poskytnuta dotace 10.000,-   Zveřejnění psů na nominační soutěž – vystaveno na webu ČMMJ – Kynologie.

Pozvání účastníků zabezpečí paní Doubková v dostatečném časovém předstihu.

 

Kynologická komise ukládá a schvaluje:

  1. Předložit jednateli Ing. Kostečkovi návrh pracovních povinností pracovníka kynologie (viz. příloha)

 

  1. Předložit jednateli Ing. Kostečkovi návrh na úpravu vyhlášky 244/2002 Sb. Materiál ke změně vyhlášky připraven pro MR ČMMJ písemně. Urychleně pracovat na změně vyhlášky 244/2002 Sb.

 

  1. Porada předsedů OMS – máme bod programu:  Zkušební řády psů. Zabezpečí předseda KK p. Procházka osobně

 

  1. Žádost Retriever Klubu CZ o.s. o dotaci. Dotace schválena z prostředků KK ČMMJ 5.000,-Kč příspěvek na proškolení rozhodčích s povinností připravit materiál pro následnou přípravu ostatních rozhodčích.

 

  1. Prověřit zda jsou zaslány ze strany ČMMJ pověření k pořádání MRK a MKP 2012, OMS Opava, OMS Plzeň

Není zasláno pověření od právníka, zajistí paní Doubková

 

  1. Zajištění a nominace psů na MS 2012 – určení nominačních podmínek FT - úkol pro MUDr. Novotného

 

Různé:

a)       Dohoda o provedené práci za natočení instruktážních videí. Komise schválila  a doporučuje proplatit.

b)       Čerpání rozpočtu - zůstal v navržené výši

c)       Vyjasnění situace kolem návrhů postihů pro rozhodčí, kteří porušili zkušební řád. Bude jednání  30.3.2012 s DR (kostra – zápis + 2 svědci) vyjádření zaslat prostřednictvím sekretariátu.

d)       Úrazy psů na společných lovech: KK ČMMJ v rámci zvýšení bezpečnosti doporučuje všem kynologům na společných lovech používat reflexní ochranné pomůcky i pro psy. Jednat s pojišťovnou Halali o zvýhodněné pojistce pro psy, kteří byli chráněni.

e)       Požádat o zrušení DISKUSNÍHO VLÁKNA NA STRÁNKÁCH ČMMJ – KYNOLOGIE: Zajistí p. Procházka

f)        Mgr. Anderlová – sjednocení diskuse a úprava se správcem webu, stránek komise.

g)       Dopis pro Ing. Žižku – upřesnit, zda některé zahraniční zkoušky lovecké upotřebitelnosti mohou být uznány v ČR - lovecká upotřebitelnost psa - homologace zkoušek (MUDr. Novotný).

h)       Příprava „Zkušebního řádu“ a rozhodnutí o zpracování návrhů z jednotlivých skupin i jednotlivců.

- KK ČMMJ oceňuje práci přípravných komisí a připomínky jednotlivců zaslané v písemné podobě. Je to reálná cesta k dohotovení jednotlivých částí ZŘ. Zasílané návrhy úprav jednotlivých částí ZŘ jsou průběžně zapracovávány do textu.

- Je nezbytné sjednotit názvosloví ve všech částech. Psaní navrhovaných částí ZŘ: Ariel vel. 12, nadpisy vel. 14 tučně. Používat jednotnou terminologii např. SZVP (Speciální zkoušky z vodní práce)Disciplína = výkon, přinášení vlečené srstnaté a pernaté = vlečka, metry=kroky! (+vyhláška/Zákon).

- úpravy klasifikace přímo v tabulce

- zrušit limitní disciplíny (pro loveckou upotřebitelnost musí pes složit zkoušku kompletně alespoň ve III. ceně)

- ostatní plemena dle druhu zkoušek řadit dle FCI, (Mgr. Anderlová vytvoří přehled)

- zařadit povinnost jarního svodu pro jezevčíky, (žádost klubu)

- v  řádu pro jmenování rozhodčích - aprobace specifikovat dle skupin FCI

- do zprávy VR se připojí zápis o účasti čekatele.

 

- neudělovat rozhodčím žádné výjimky ve vztahu k posuzování - každý posuzovat podle své aprobace,

- z tohoto řádu vyjmout čl. 4, odst. 4 /výjimka posuzování BZH, BZ.

Lesní práce ohaři:

- přinášení lišky přes překážku – známky vyhlašuje VR nebo pověřený rozhodčí.

- Mezinárodní ZŘ FCI přičleněny.

Projednány sekce:

- Všeobecnou část  dopracovat na základě  jednání o vyhlášce a dopracování jednotlivých řádů.

- Řády pro jmenování rozhodčích a kárný řád – sloučit a dopracovat na podkladě jednání.

- Řád na ochranu zvířat zatím nedávat k projednání – zjistit dobu účinnosti

- Slídiči, retriever, jezevčíci, teriéři, honiči, barváři, ohaři

(společný hon 10-15min. neurčovat pořadí zkoušených disciplin – po poradě s pořadatelem určí vrchní rozhodčí, hledání: systém, rychlost, vytrvalost. Vyřadit zájem o stopu zvěře, vlečka / přinášení, poslušnost posuzovat pole, voda, les. Klid hodnotí se na všech pracovištích během celé zkoušky. Voda 10-15m do vody. Přinášení z hluboké vody místo ochoty)

-        

Pozn: Výstavní řád ČMKU : Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě), ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. Příklad: pokud se pes narodil 1.ledna 2011 je na výstavě pořádané 1.října 2011 zařazen do třídy mladých.

 

Závěr

 

 

Komise byla ukončena v 17:30 hod.

 

Zapsala  Mgr. Jana Anderlová  - jednatelka komise                    

 

Ověřil:  Jiří Procházka - předseda komise

 

 

 ( -in- | Komentářů: 0 | Komentovat | Informační e-mailVytisknout článek )

© KCHF ČR 2018