Dnešní datum: 26. 04. 2018     | Hlavní stránka | Stáhněte si! | Odkazy | Rozšířené vyhledávání       
ORGANIZACE
KONTAKTY
ČLENSTVÍ A POPLATKY
ČLENSKÁ ZÁKLADNA
STANDARD
ZPRAVODAJ KCHF
ŘÁDY A PŘEDPISY
KALENDÁŘ AKCÍ
PŘEČTĚTE SI
KŘIŽOVKY

CHOVATELSTVÍ
CHOV. STANICE
DATABÁZE
KRYCÍ PSI
CHOVNÉ FENY
PLEMENNÁ KNIHA od r. 2009
PLEMENNÁ KNIHA do r. 2009

VÝSTAVY
VÝSLEDKY VÝSTAV
SEZNAM ŠAMPIONŮ
TOP foxterier krásy
Úprava srsti foxteriéra

VÝCVIK
L0VECKÉ ZKOUŠKY
ŠAMPIONI PRÁCE
TOP foxterier výkon
ČLÁNKY K TÉMATU
AGILITY
TOP foxterier sport
OSTATNÍ AKTIVITY
Dovolená s foxteriérem

INZERCE
Seznam inzerátů
Vložení inzerátu

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videogalerie

Kniha návštěv

IV.směm ČMKJ dne 23.11.2011
Vydáno dne 30. 11. 2011 (2262 přečtení)IV.směm ČMKJ dne 23.11.2011 Praha 4 - Kundratice. Restaurace "Na tý louce zelený". Zahájení sjezdu - jednatelka paní Věra Dvořáková - přivítání čestných hostů a přítomných. Schválení programu jednání sněmu ČMKJ - bez doplňujícíh připomínek - nikdo nebyl proti. 1.volba pracovního předsednictva - indentické se stávajícím předsednictvem- nikdo nebyl proti 2.volba návrhové komise - Ing. Jan Kubeš, MUDr. Novotný Vlastimil, Petr Braunstein - nikdo nebyl proti 3. volba mandátové komise - Ing.Panuška, Iveta Nováková, Petr Studeník - nikdo nebyl proti Zdravice - MVDr. Luboš Široký - předseda ČMKÚ Jiří Procházka - člen MR ČMMJ a předseda KK ČMMJ Ing.Jaroslav Kostečka PhD - jednatel ČMMJ Ing. Radim Fiala - předseda ústřední komise pro ochranu zvířat Mz ČR - informace o přípravě nového zákona. 4. zpráva o činnosti předsednictva ČMKJ - přednesl Miloš Kašpar - zpráva jako příloha zapisu 5.informace Vladimíra Tichá - změna registrace chovatelských stanic - musí být mezinárodní - změny vystavení exportních rodokmenů - žádat může nejen chovatel, ale i osoba blízká - označení psů - povinnost i čipovat. Pokud je tetování nečitelné, musí se jedinec čipovat a zapsat do PP. - návrh směrnice pro delegování rozhodčích na výstavy - ČMKÚ - návrh směrnice pro uznání nových chovatelských klubů - ČMKÚ - změny ve výstavním řádu ČMKÚ - platnost od 1.1.2012 (v propozicích na výstavy musí být uvedeni rozhodčí, jinak nelze zadávat tituly. - je - li klubová výstava součástí mezinárodní či národním musí plemena chovaná v daném klubu na klubovou výstavu - zadávání titulů dle barev - záležitost klubů - u jezevčíků - nelze měnit rázy - jsou jednou dané - možnost neposoudit psa s trvalým zraněním - kluby jsou oprávněné vypracovávat vlastní návrhy na zadávání titulů šampionát ČR (exterier i práce) - zapisovatelka či vedoucí kruhu nesmí předvádět na dané výstavě své psy - směrnice pro upravování psů na výstavě - nelze upravovat psy v areálu výstavy - je zakázáno psy stříhat, trimovat, barvit atd., povoleno jen česání - zkoušky a výstavy, kde se zadávají národní šampionáty podléhají schválení ČMKÚ - zkoušky a výstavy, kde se zadávají mezinárodní šampionáty, schvaluje FCI na návrh ČMKÚ - informace o otevření zákonu na ochranu zvířat mimo jiné může být dán i zákaz chovu psů jednotlivci. - změny občanského zákoníku - definice zvířete "smysly nadaný živý tvor" - tím je ev. možnost vyjádření hodnoty psa bez PP. - veterinární předpisy - EU - od 1.7.2011 musí být označen čipem. Pokud je pes narozen před 1.7.2011 může být pes označen tetováním (musí být čitelné) - toto platí pro cestování v EU. V ČR platí možnost tetovat i čipovat - celý vrh musí být označen stejným způsobem - např. celý vrh je tetován a jeden jedinec, který jde do zahraničí (EU) je navíc čipován - tato varianta je možná. - Anglie, Švédsko - nevyžaduje již vyšetření hladin protilátek pro vzteklině. - upozornění ohledně veterinárních pokynů do propozic - zkoušky i výstavy (vzorové veterinární podmínky na státní veterinární správě). - možnost konzultace ohledně propozic - paní Vladimíra Tichá 6. zpráva dozorčí rady o kontrole plemenné knihy a o výsledcích hospodaření ČMKJ JUDr.Jindřichovský Blahoslav - kontroly sekretariátu ČMKJ - pravidelně 2x ročně. Členové DR se zúčastňovali jednání předsednictva ČMKJ. - celá zpráva jako příloha zápisu 7. Ing.Jiří Kasina - informace o časpopisu Myslivost - výzva kynologickým klubům - přispívat do přílohy "Lovecký pes". www.lovecký pes.cz - prezentace stránek - základní informace "Kynologické kluby" - zde možno pověřit zástupce klubu, který dostane administrátoská práva a může zde podávat informace. 8.Ing.Jaroslav Kostečka PhD - členství zdarma - ten kdo využívá "zlatou kartu City Bank". Podmínka - člen ČMMJ od 21. let.a musí mít zaplacené členství na 3 roky od roku 2012. 9.prezentace softwarových programů - "PK3 ČMKJ", "PK klub", "MVP ČMKJ" - pan Novák otázka výstupů, které PK zpracovává - komunikace s programem ČMKj - jde o program v DOS. Návrch nového softwaru - vyvěšení standartu programu na web ČMKJ Program přihlášek na výstavy s možností zpětného získání informací z výstav 10.diskuze: Studeník Petr Kokr klub - jak naložit se členem, který je vyloučen a chce chovat jako nečlen klubu - jaká je obrana klubu ?? Odpověd: paní Nováková - pokud porušuje zápisní řád ČMKÚ, podat návrh ČMKÚ k pozastavení činnosti chovatelské stanice. Ing.Radim Fiala - stanovisko DR - pokud člen poruší podmínky klubu, může být vyloučen. Jde - li o nečlena, měl by chovatelský klub s nečlenem klubu uzavřít dohodu - smlouvu. Pokud nečlen nedodrží tuto smlouvu - pak klub požádá ČMKÚ k pozastavení chovatelské stanice. paní Vaněčková - Ridgeback klubu - otázka jednotných chovných podmínek - nepatří řešit ČMKJ - řeší ČMKÚ -zasílat písemné odpovědi tazatelům na problematiku jednotných chovných podmínek. Ing. Svoboda - poděkování za upřesnění pravidel pro plemena jezevčík. Vladimíra Tichá - návrh ČMKJ - žádost na ČMKÚ o omezenování zakládání nových chovatelských kloubů. Věra Dvořáková - vize nového PP - zatavený do folie, bez možnosti vpisování a jako příloha "Pracovní knížka" - požádat P ČMKÚ o schválení této vize - hlasováno - proti nebyl nikdo, schváleno. Paní Nováková - žádost o zasílání členským subjektům ČMKJ usnesení z jednání P ČMKJ - proti 2, pro 27 subjektů. Zpráva mandátové komise: Pozváno 40 subjektů, přítomno 31 subjektů. Usnesení sněmu Českomoravské kynologické jednoty - Praha 23.11.2011 1) Sněm bere na vědomí zprávy o činnosti ČMKJ 2) Sněm pověřuje P ČMKJ : - požádat předsednictvo Českomoravské kynologické unie o písemné zodpovídání stížností zaslaných na adresu ČMKU - navrhnout ČMKU úpravu průkazů původu ( zatavení originálu PP a vytvoření pracovní knížky pro záznamy výsledků výstav, zkoušek a soutěží + další záznamů dle návrhů jednotlivých členských subjektů ČMKJ - např. zdravotní záznamy jako vyšetření na DKK a ev. nálezy jako jsou genetická vyšetření apod., které se vážou na uznávání chovnosti.) - informovat P ČMKU, že sněm ČMKJ podporuje Směrnici, kterou se upravují pravidla pro uznání chovatelských klubů a výcvikových organizací provádějících svou činnost v rámci ČMKU 3) Sněm ukládá předsednictvu zasílat usnesení z jednání P ČMKJ členským subjektům ČMKJ Usnesení schváleno 27 hlasy z 31 registrovaných. Proti nebyl žádný hlas ani se nezdržel. Zapsal: MUDr. Novotný Vlastimil Ověřovatel zápisu: Vladimíra Tichá Miloš Kašpar


( -sr- | Komentářů: 0 | Komentovat | Informační e-mailVytisknout článek )

European Foxterrier Winner Show 14.9.2013

Pes, p?ítel ?lov?ka

DELIKAN

© KCHF ČR 2009